Uudised

Sündmused 2014 / 2015

Sinai Mwagomba

Tartu Observatooriumi praktikant Sinai Mwagomba kaitses magistritööd

Tiia Lillemaa | 30.12.2014

19. detsembril 2014 kaitses Tartu Observatooriumi praktikant ja Tartu Ülikooli rakendusliku mõõteteaduse õppekava tudeng Sinai Mwagomba magistritöö "Meetod kosmoset...

Magistritöö eesmärgiks oli Tartu Observatooriumi jaoks sobiva meetodi välja töötamine kosmosetehnoloogia seadmete katsetamiseks temperatuurikeskkonnas, meetodi valideerim...


Space seminar Brussels 2014

The Estonian Space Research and Technology Capacities Introduced in Brussels

Tiia Lillemaa | 11.12.2014

Tartu Observatory and the Estonian Liasion Office for Research and Innovation organized a joint seminar on Dec 9th 2014 in Brussels to introduce the Estonian space research capacities, the Copernicus ...

Head of the Estonian Space Office, Madis Võõras gave an overview about the current developments of the Estonian Space policy, relations to ESA and EU. Deputy Head of Unit of Copernicus ...


Tõnu Viik

Tõnu Viik valiti Eesti Loodusuurijate Seltsi auliikmeks

Tiia Lillemaa | 3.11.2014

30. oktoobril 2014 toimunud Eesti Loodusuurijate Seltsi üldkoosolekul valiti Tartu Observatooriumi vanemteadur Tõnu Viik seltsi 111. auliikmeks. 

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmeks valitakse isikuid alates 50. eluaastast, kellel on erilisi teeneid loodusteaduste arendamisel või kes oma kauaaegse viljaka tegevusega Eesti Looduseuurij...


 

E, 2.02.2015 kell 15:00
spacer
Agu Laisk .  Spektrimõõtmistest taimefüsioloogia ning kaugseire vaatenurgast

K, 4.02.2015 kell 15:00
spacer
Sebastien Viaene (Genti Ülikool, Belgia).  Andromeda in all colours

K, 11.02.2015 kell 15:00
spacer
Jaak Jaaniste.  Kohtumine Loojaga - Eesti kosmoloogia lugu


Astronoomia seminarid toimuvad
kolmapäeviti kell 15.00.

Kaugseire seminarid toimuvad
neljapäeviti kell 14.00. 


KAUGSEIRE

KOSMOSETEHNOLOOGIA

ASTRONOOMIA