History


Tartu Old Observatory
in Tartu 1812

Tartu Observatory have been situating in Tõravere from 1964
TO peahoone
Tartu Observatory renovated
its main building in 2012

The story of Tartu Observatory goes back to the beginning of the 19th century.
Following is the list of some essential events in its history.

1802 - The astronomer-observer started work in the reopened Tartu University.
1812 - 
Tartu Observatory was declared to be ready to work. 
1814 -
Friedrich Georg Wilhelm Struve began regular astronomical observations.
1824 -
Tartu observatory acquired a Fraunhofer refractor, which at the time was the best and the largest dioptric telescope in the world.
1835 - 
Friedrich Georg Wilhelm Struve was the first to measure the distance of a star from the Earth and determined the position of thousands of double stars.
1865 - A. Oettingen began systematical weather observation in the Meteorological Observatory of Tartu Universty.

1885 - E. Hartwig discovered supernova in the Andromeda nebula. 
1904 -
Metobs hankis Hvolsoni aktinomeetri. B. Sreznevski juhendamisel alustati aktinomeetrilisi vaatlusi. 
1911 -
Metobsis pandi tööle Callendari päikesekiirguse iseregistreerija, mida kasutati summaarse kiirguse registreerimiseks 1911-1915 ning lühemat aega 1926. aastal. 
1919 -
Estonia began officially to predict the weather.
1922 -
Ernst Julius Öpik determined the distance of the Andromeda nebula.
1924 -
The first issue of "Tähetorni kalender" (Observatory Calendar)"came out.
1937 -
Ernst Julius Öpik created physical theory of the meteor phenomena (lõi meteoornähtuste füüsikalise teooria). 
1938 -
Ernst Julius Öpik andis lahenduse ühele täheevolutsiooni põhiprobleemidest, näidates, et punased hiidtähed tekivad põhijada tähtedest
1947
- On January 1, 1947 the Institute of Physics, Mathematics and Mechanics was founded in the framework of the Estonian Academy of Sciences. The mathematician Arnold Humal was named the director. The institute included old Tartu Observatory together with astronomers.
1949 - Institute was reorganized:  astronomy and geodesy were defined as the main directions of research, scientists in mathematics and mechanics were employed by Tartu University.
1950 - Academician Aksel Kipper was named the director of the Institute; the question of founding a new observational base was raised by A. Kipper and H. Keres.
1952 - On October 9, the Institute was again renamed the Institute of Physics and Astronomy (FAI).
1957 - The observatory was given land on the Tõravere hill.
1958 - The construction began at Tõravere. At the same time astronomers started to design the 1,5 m telescope.
1961 - A part of the department of astronomy started its work at Tõravere.
1963 - The main building of the observatory was ready. The first 50 cm telescope saw its first light.
1964 - All the astronomers moved to Tõravere where a part of the main building, the first apartment houses and boiler house were ready.
1964 - On September 14, an international conference was held on the occasion of opening the new observatory which is given the name of Friedrich Georg Wilhelm Struve.
1967 - The construction of the so-called combined building (6 floors) begins. It will be ready only in 1974.
1969 - The construction of the 1,5 m telescope dome began.
1973 - Again the Institute was reorganized: part of it was named Institute of Physics, situated in Tartu and the Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, situated at Tõravere. Väino Unt was elected the director of the latter.
1974 - The 1,5 m telescope was ready to work!
1974 - The council was elected to defend the Candidate's thesis in astrophysics.
1975 - In summer the observations were started with our biggest 1,5 m telescope.
1977 - In September the 79th Symposium of the International Astronomical Union "Large-scale structure of the Universe" was held in Tallinn. For the first time the idea of cell structure of the Universe was made public.
1985 - Tõnu Viik was elected the director of the Institute.
1992 - The international radiation seminar was organized by Institute in Tallinn.
1993 - Due to the hard times the structure of the Institute was changed and only one third of the personnell continued its work.
1995 - Since September 21, we regain the old name - Tartu Observatory.
1997 - The STellarium was opened.
1998 - The new 60 cm ZEISS 600 telescope saw its first light.
1999 - On April 7 the new director Laurits Leedjärv was elected.
1999 - Alates jaanuarist kuulus aktinomeetriajaam ülemaailmsesse baasjaamade võrku (BSRN). 
2001 - Repair works of the 1.5 m telescope, coating reflectors with aluminium layer.
2001 - Loodi Eesti teaduse tippkeskused. Taimkatte kaugseire töörühm osales alus- ja rakendusökoloogia tippkeskuses (juhataja Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituudi prof. Olevi Kull). 
2002 - Measurements of atmospheric aerosol started with the NASA solar photometer which belongs to the network of AERONET.
2003 - Jaan Einasto is awarded the Science Prize of the Republic of Estonia for his lifetime work.
2003 - Ilmus Viivi Russaku ja Ain Kallise koostatud "Eesti kiirguskliima teatmik", toimetaja Heino Tooming. 
2005 - ESA eksperimentaalsatelliit Proba mõõtis kujutise spektromeetriga CHRIS Järvselja metsade peegeldusomadusi.
2006 - Tähtede spektraalvaatlusi hakati registreerima uue termoelektriliselt jahutatava CCD kaameraga Andor Newton DU970N.
2007 - Tõravere ja Tartu vahel hakkas tööle uus interneti raadioreleeliin kiirusega 155 Mb/s.
2008 - 2010 Tartu Observatooriumi teadlased viisid läbi 7. raamprogrammi projekti "EstSpacE".
2009 - Tartus toimus rahvusvaheline astronoomide suvekool.
2010 - Tartus vastvalminud Ahhaa keskuses toimusi rahvusvaheline konverents "Modern Trends in Space Research".
2010 - On April 1 the new director Anu Reinart was elected.
2010 - Vanemteadur Enn Saar valiti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks astronoomia erialal.
2011 - Toimus 1,5 m teleskoobi juhtimissüsteemi täielik renoveerimine. 
2011 -  Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ning Tartu Observatooriumi kosmoloogid  moodustasid teaduse tippkeskuse "Dark Matter in (Astro)particle Physics and Cosmology".
2011 - 8. augustil anti tühjaks kolitud observatooriumi peahoone ehitusfirmale YIT renoveerimistööde läbiviimiseks. Inimesed jätkasid tööd ajutistes tööruumides nii Tõravere mäel kui ka Tartus, Tähe 4 õppe hoones. 
2012 - Toimusid ehitustööd 1,5 m teleskoobi tornis tuleohutusnõuetega kooskõlla viimiseks ja juurdepääsetavuse suurendamiseks. Peahoone internetiühendus viidi kiirusele 1 Gbit/s.
2012 - 22. septembril toimus renoveeritud peahoone avamine.
2012 - Akadeemik Jaan Einasto sai akadeemik Viktor Ambarzumjani nimelise preemia. Preemia läks jagamisele, teiseks laureaadiks sai professor Igor Novikov Moskvast. 
2013 - 5. mail saadeti orbiidile Tartu Observatooriumi teadlaste juhendamisel kokku pandud esimene Eesti satelliit ESTCube-1. Sündmuse puhul ilmus postmark. ESTCube-1 valiti Eesti rahvusringhäälingu poolt aasta teoks.
2013 - Uuendati teadusaparatuuri ja hangiti laboriseadmed.
2014 - Astrofüüsik Elmo Tempel pälvis Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia.
2014 - Direktor Anu Reinartit tunnustati Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.