Atmosfäärifüüsika osakonna kujunemislugu

Tartu Ülikooli Metobs-ist Tartu Observatooriumi kaugseireosakonnani 

'Atmosfäärifüüsika osakond alates aegade algusest'

Eestikeelne veebileht 'Taimkatte kaugseire töörühm'

on aadressil  http://scorpion.aai.ee/bgfe/