Konkursid

Teadusmalev 2016

Teadusmalev 2017 ootab kandideerima


Tartu Observatoorium
koostöös Eesti Rotary Klubidega kuulutab välja kandideerimise kuuendasse Teadusmalevasse 3. juuli - 18. august 2017.

2016. aastal tegelesid teadusmalevlased ESTCube-2 projekti erinevates tiimides satelliidi arendamisega ja koostöös Tartu Observatooriumi teadlastega astronoomia ja kosmoloogia projektides.

Teadusmalevasse oodatakse kandideerima 9.-12. klassi õpilasi (k.a. 2017. aastal gümnaasiumi lõpetavad noored), kes suudavad näidata kõrget motivatsiooni ja häid teadmisi ning omavad piisavat inglise keele oskust, et osaleda suvel Eesti tudengisatelliidi programmis. Malevasse valitud õpilasi toetatakse stipendiumiga, mis aitab katta majutuse ja toitlustusega seotud kulutused.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 29.05.2017 saata vabas vormis avaldus ja motivatsioonikiri (kuni 1 A4) aadressile teadusmalev2017@to.ee. Motivatsioonikirjas tasub esile tuua varasemaid saavutusi reaalteaduste vallas (nt osalemine olümpiaadidel, ainevõistlustel või Rakett 69 saates, projektid elektroonikas ja programmeerimises, füüsika ja matemaatika hinded koolis jne) ning huvi kosmosevaldkonna vastu.

Lisainfot Teadusmaleva sisu ja korralduse ning kandideerimise kohta võib küsida e-posti aadressilt: teadusmalev2017@to.ee.