Meist

Tartu Observatoorium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis tegutseb teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, teiste õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute alusel.

Tartu Observatooriumi põhitegevus on teadus- ja arendustegevus. Tartu Observatoorium teostab oma valdkondades alus- ja rakendusuuringuid, osaleb ülikoolide õppetöö läbiviimisel astronoomia, kaugseire, kosmoseteaduse– ja tehnoloogia ning nendega seotud erialadel, annab konsultatsioone, teeb erialast ekspertiisi, nõustab riigiasutusi, ettevõtteid ja koole, tutvustab avalikkusele oma teadusvaldkondade kaudu teadust laiemalt ning Eesti rolli maailmateaduses. Tartu Observatoorium jätkab Eesti teaduse pikaajalisi traditsioone.

Tartu Observatoorium on 1808. aastal rajatud Tartu Ülikooli Tähetorni ja 1865. aastal rajatud Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi töö jätkaja ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu 22. augusti 1973 määruse nr 374 alusel asutatud Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi õigusjärglane. Tartu Observatoorium asub Tartumaal Nõo vallas Tõravere alevikus.TO peahoone