Meist

Tartu observatoorium on Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna koosseisu kuuluv instituut, mis juhindub oma tegevuses ülikooliseadusest, Tartu Ülikooli seadusest, ülikooli põhikirjast, oma põhikirjast ja muudest õigusaktidest.

Tartu observatooriumi põhiülesanne on õppe-, teadus- ja arendustöö  ning ühiskonnale vajalike teenuste osutamine astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia alal ning nende siduserialadel.

Tartu observatoorium on 1808. aastal rajatud Tartu Ülikooli Tähetorni ja 1865. aastal rajatud Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi töö jätkaja. Tartu observatoorium on ka Eesti NSV Ministrite Nõukogu 22. augusti 1973 määruse nr 374 alusel asutatud Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi ning kuni 31. detsembrini 2017 Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatud riigi teadus- ja arendusasutusena tegutsenud Tartu Observatooriumi õigusjärglane. Tartu observatoorium asub Tartumaal Nõo vallas Tõraveres.TO peahoone