Aarne Kärsna

a_karsna.jpg

 

Aarne Kärsna 
8.01.1907-12.11.1943

 

Sündis 1907 Tartumaal. 1932 lõpetas Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna matemaatikamagistrina. 1936 kaitses Tartu ülikoolis doktoriväitekirja "Ühemodaalsete sageduskõverate süsteemist Lexise ridade puhul ühes rakendusnäidetega klimatoloogias". 
Kogu tema teenistuskäik kulges Metobsis, kus alustas ajutise abijõuna õpingute ajal 1929 ning sai dotsendiks 1941. Tema uurimistemaatika oli statistilised meetodid ja nende rakendamine klimatoloogias.
A. Kärsna vangistati 14. juunil 1941, suri 1943 Siberis.