Ain Kallis 

a_kallis.jpg

Ain Kallis 
27.03.1942

Ain Kallis sündis 27. märtsil 1942 Paides. Lõpetas 1966. aastal Tartu ülikooli geograaf-meteoroloog-klimatoloogina cum laude. 1967-1969 oli aspirantuuris. Kandidaadiväitekirja "Päikesekiirguse mõju taimkatte produktiivsusele ja kasvule erinevatel geograafilistel laiustel", juhendaja Dr. Heino Tooming, kaitses 1974. aastal Tartu ülikoolis. 
Aastail 1966-2008 töötas Tartu Observatooriumis (varem Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut ja Füüsika ja Astronoomia Instituut) nooremteadurina, teadussekretärina, vanemteadurina ja teadurina. 1993. aastast on tööl Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis: juhtivteadur, vanemteadur, Tartu-Tõravere Meteoroloogiajaama juhataja, peaspetsialist-klimatoloog. Olnud tegev ka lektorina Eesti Mereakadeemias ja Eesti Sisekaitseakadeemias, dotsendi ja teadurina Tallinna Tehnikaülikoolis. 
Uurimisvaldkonnaks on Eesti kiirguskliima, koos V. Russakuga koostasid "Eesti Kiirguskliima teatmiku" (EMHI, Tallinn, 2003). 
Avaldanud hulgaliselt ilmateemalisi kirjutisi eesti perioodikas.

 


Juuli 2010