Anu Sõber 

a_sober.jpg

 

 

Anu Sõber 
1.08.1948

 

Haridustee
1966 - 1972 TÜ Füüsika-keemia teaduskond, biofüüsika 
Bioloogiakandidaadi kraad 1984 (Leningradi Ülikool): "Õhulõhede niiskusreaktsiooni mehhanismi analüüs lehe transpiratsiooni ja veesisalduse alusel", juhendaja H. Moldau.

 

 

Töökoht ja amet
1972-1990 Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut 
insener, nooremteadur, teadur. 
1991-2000 TA (alates 1997 TPÜ) Ökoloogia Instituut 
vanemteadur 
alates 1996 EPMÜ osalise koormusega dotsent,
alates 2001 Tartu Ülikooli vanemteadur. 
2006 - ... Tartu Ülikool, 
Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, Rakendusökoloogia õppetool 
rakendusökoloogia vanemteadur

Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus: 
ASPB (American Society of Plant Biologists) liige

Teadustöö põhisuunad: 
Bio- ja keskkonnateadused, ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia.

ETIS-est novembris 2006.