Boriss Borissovitš Golitsõn

bb_golitsyn.jpg

Boriss Borissovitš Golitsõn 
1862-1916


B.B Golitsõn sündis Peterburis. Peterburis lõpetas Mereakadeemia 1886, Strassburgi ülikooli lõpetas füüsika erialal 1890, kaitses seal doktoriväitekirja "Daltoni seadustest" ning asus tööle Moskva ülikooli eradotsendina. Kutsuti Tartusse 1893. a. Tõõtas Tartu ülikoolis erakorralise professori, füüsikakateedri juhataja ning Metobsi direktorina ainult ühe semestri. 1893. detsembris valis Peterburi TA ta adjunktiks ning ta lahkus Peterburgi. Tartus luges Golitsõn eksperimentaalse ja matemaatilise füüsika kursust ning pidas loenguid elektriteooriast ja elektrokinemaatikast. Uuris musta keha kiirguse probleeme.
Hiljem Peterburis valiti 1898 erakorraliseks ja 1908 korraliseks akadeemikuks. Teadustööd optika ja seimoloogia vallas. Oli tihedas koostöös J. Vilipiga.