Gennadi Vainikko 

g_vainikko.jpg

 

Gennadi Vainikko 
31.05.1938

 

 

Sündinud 31.05.1938 Kondopoga (Kontopohja) linnas Karjalas.

Haridus

Kehra Keskkool 1956 
Tartu Ülikool (cum laude) 1961 
Tartu Ülikooli matemaatilise analüüsi kateedri aspirant 1961–1963

 

Teaduskraad

1964 füüsika-matemaatikakandidaat, Tartu Ülikooli juures, teema: ”Galjorkini meetodi täpsusest” [On the accuracy of the Galerkin method]

1969 füüsika-matemaatikadoktor, Voroneži Ülikooli juures, teema: ”Lineaarsete ja mittelineaarsete operaatorite aproksimatsioonist ja operaatorvõrrandite ligikaudsest lahendamisest” [On the approximation of linear and non–linear operators and approximate solutions of operator equations]

Teenistuskäik

1963-1964 TÜ matemaatilise analüüsi kateedri assistent 
1964-1965 TÜ matemaatilise analüüsi kateedri vanemõpetaja 
1965-1967 Voroneži Riikliku Ülikooli matemaatilise analüüsi kateedri dotsent 
1967-1968 TÜ matemaatilise analüüsi kateedri dotsent 
1968.1969 TÜ matemaatilise analüüsi kateedri vanemteadur 
1969-1970 TÜ arvutusmatemaatika kateedri dotsent 
1970–1994 TÜ arvutusmatemaatika kateedri juhataja ja professor 
1970-1986 kohakaaslusega AAI (kuni 1973 FAI) vanemteadur 0.5 kohaga 
1990–1994 Eesti TA asepresident 
1995–2003 Helsingi Tehnikaülikooli professor 
2003–2004 Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika osakonna vanemteadur 
2004–… Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika instituudi projektijuht 
2005–… samas vanemteadur 
2005 Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Tunnustused

1989 ENSV teenelise teadlase aunimetus 
1998 Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärk 
1998 Eesti TA medal

1991–1994 oli Eesti Matemaatika Seltsi asepresident. 
On Eesti TA Toimetised. Füüsika. Matemaatika. toimetus-kolleegiumi liige, 
Numerical Functional Analysis and Optimization (USA) toim.koll. liige, 
Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen (Saksamaa) toim.koll. liige 
Computational Methods in Applied Mathematics (Minsk) toim.koll. liige, 
Mathematical Modelling and Analysis (Vilnius) toim.koll. liige.

Prof. Vainikko juhendamisel on valminud 29 kandidaadi- ja doktoritööd.
Ta on 16 monograafia ja 4 õpiku autor ning avaldanud üle 200 teadusartikli. 

 


Eesti TA veebilehelt http://www.akadeemia.ee/et/liikmeskond/_liikmed/vainikko 
Veebruar 2007.