Georg Konrad Koch 

gk_koch.jpg

Georg Konrad Koch 
16.06.1871-?

Georg Konrad Koch sündis Võru maakonnas saksa peres. Õppis Võru kreiskoolis, Tartu kroonugümnaasiumis, ning Tartu ülikoolis 1892-1897 matemaatikat. Metobsis töötas juba alates 1895. aastast vaatlejana, ülikooli lõpetamise järel laborandina ning 1915. aastast vanemassistendina. Ta oli Metobsi direktori B. Sreznevski lähemaks abiliseks 20 aasta kestel. Esimese maailmasõja ajal oli ta sõjaväemeteoroloog. Samaaegselt tööga Metobsis õpetas Tartu koolides matemaatikat, füüsikat ja kosmograafiat. 1918. aasta detsembris võttis Koch üle Metobsi juhtimise, 1919. a. sügisel kinnitati ta Tartu ülikooli meteoroloogiadotsendiks. Kuigi rahvuselt sakslane, luges ta esimesena meteoroloogiakursust eesti keeles. Metobsi juhatajana oli ta meteojaamade võrgu juhataja ning meteoroloogia õppejõud. Koch oli Metobsiga seotud 30 aasta kestel. Ta lahkus ülikooli teenistusest 1925. a. veebruaris. Kochi teadussaavutused on tagasihoidlikud, aga oma kohusetundliku tööga tagas ta 1865. aastal Metobsis alanud vaatluste järjepidevuse. H. Laakmanni kirjastuselt ilmus 1919. aastal Kochi eessõnaga varustatud ja Kochi eestvedamisel koostatud väljaanne 'Viiekümneaastased keskmised meteoroloogilistest vaatlustest 1866-1915 a.a. Tartus'.