Hanno Ohvril 

h_ohvril.jpg

 

Hanno Ohvril 
20.05.1946

 

Töökoht: TÜ keskkonnafüüsika instituut
Ametikoht: Dotsent
Haridus: füüsik (atmosfäärifüüsika), Tartu Ülikool, 1969

 

 

Teenistuskäik:
1985-praeguseni - TÜ keskkonnafüüsika instituudi lektor ja dotsent
1984-1985 - Haridus- ja teadustöötajate AÜ Tartu linnakomitee esimees 
1980-1984 - EKP Tartu Linnakomitee instruktor
1969-1980 - AAI nooremteadur

Teaduskraad: füüs-mat-kandidaat, atmosfäärifüüsika, väitekiri "Rünkpilvede välja ja selle poolt transformeeritud kiirgusvälja korrelatsioonanalüüs", juhendaja Ü. Mullamaa, 21.10.1977, Aeroloogia Keskobservatoorium, Moskva (Dolgoprudnõi), 1977

Tunnustused: Dotsendi kutse, Kõrgem Atestatsioonikomisjon, Moskva, 1990

Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus:
TÜ geofüüsika erialanõukogu sekretär 1990–1994
TÜ füüsikaosakonna nõukogu sekretär 1993–2004

Juhendamisel kaitstud väitekirjad:
Mati Tee, MSc, 2006, juh. Hanno Ohvril. Informatsiooni lõimimine. Tartu Ülikool
Lennart Neiman, MSc, 2006, juh. Hanno Ohvril. Atmosfääri läbipaistvus Tartus 1931-1940. Tartu Ülikool
Birgot Paavel, MSc, 2004, juh. Anu Reinart, Hanno Ohvril. Peipsi järve vee optilised omadused. Tartu Ülikool
Erko Jakobson, MSc, 2004, juh. Hanno Ohvril. Atmosfääri veeaurusisalduse parametriseerimine Läänemere regioonis. Tartu Ülikool
Oleg Okulov, PhD, 2003, juh. Hanno Ohvril. Variability of atmospheric transparency and precipitable water in Estonia during last decades. Tartu Ülikool
Janek Laanearu, PhD, 2001, juh. Urmas Lips, Hanno Ohvril. Topographically constrained deep-water flows in channels (rotating-channel flow modelling, Baltic straits overflows). Tartu Ülikool
Anu Reinart, PhD, 2000, juh. Helgi Arst, Hanno Ohvril. Underwater light field characteristic in different types of Estonian and Finnish lakes. Tartu Ülikool
Tarmo Kõuts, PhD, 1999, juh. Jüri Elken, Hanno Ohvril. Processes of deep water renewal in the Baltic Sea. Tartu Ülikool
Tiit Kutser, PhD, 1997, juh. Helgi Arst, Hanno Ohvril. Estimation of water quality in turbid inland and coastal waters by passive optical sensing. Tartu Ülikool
Laur Mägi, MSc, 1996, juh. Urmas Lips, Hanno Ohvril. Liivi lahe vee-, soola- ja toitainete bilanss. Tartu Ülikool
Oleg Okulov, MSc, 1996, juh. Hanno Ohvril. Влияние вулкана Пинатубо на прозрачность атмосферы в Эстонии (Тийрикоя) и Испании (Альмерия). Tartu Ülikool
Margus Arak, MSc, 1995, juh. Hanno Ohvril. Atmosfääri läbipaistvuse muutlikkus Tiirikojal 1955-1994. Tartu Ülikool

Teadustöö põhisuunad :
Praegu:
1) atmosfääri läbipaistvuse muutlikkus,
2) atmosfääri aerosooliosakeste optilised omadused,
3) atmosfääri niiskussisaldus.
Varasematel aastatel:
1) pilvisuse ja kiirgusvälja statistiline kirjeldamine, 
2) kiirgusväli loodusvetes.

Teaduspublikatsioonid

Jakobson, E., Ohvril, H., Okulov, O., Laulainen, N., 2005: Variability of radiosonde precipitable water in the Baltic region. Nordic Hydrology, 36(4-5), 423 - 433.
Ohvril, H., Teral, H., Tee, M., Russak, V., Okulov, O., Kallis, A., Abakumova, G., Terez, E., Guschchin, G., Terez, G., Olmo, F.J., Alados-Arboledas, L. and Laulainen, N., 2005: Multi-annual variability of atmospheric transparency in Estonia. Proceedings of the 2nd Joint International Conference of International Forum of Experts in Solar Radiation and Daylight (SOLARIS 2005), Hellenic Illumination Committee, Athens 26–27 May, 2005, 42–46.
Ohvril, H., Teral, H., Russak, V., Kallis A. and Laulainen, N., 2005: Spectral aerosol optical depth derived from broadband direct solar irradiance. Proceedings of the 2nd Joint International Conference of International Forum of Experts in Solar Radiation and Daylight (SOLARIS 2005), Hellenic Illumination Committee, Athens 26–27 May, 2005, 48–50.
Jakobson, E., Ohvril, H., Okulov, O., Laulainen, N., 2004: Relationships between precipitable water and geographical latitude in the Baltic region. In: Fourth Study Conference on BALTEX (24–28 May 2004, Gudhjem, Bornholm, Denmark), Conference proceedings, H.-J. Isemer (Ed.). International BALTEX Secretariat, 29, pp. 53–54.
Russak, V., Teral, H., Ohvril, H., 2004: Trends in atmospheric aerosol loading in Estonia during the period 1951–2003. In: EMS Annual Meeting Abstracts, Volume 1, 2004. (Fourth Annual Meeting of the European Meteorological Society. Part and partner: 5th European Conference on Applied Climatology (ECAC).Nice, France, 26-30 September 2004, 1 p.
Teral, H., Ohvril, H., Laulainen, N., 2004: Variability of Ångström coefficients during summer in Estonia. In: Fourth Study Conference on BALTEX, 24–28 May 2004, (24–28 May 2004, Gudhjem, Bornholm, Denmark), Conference proceedings, H.-J. Isemer (Ed.). International BALTEX Secretariat, 29, pp. 82–83.
Teral, H., Ohvril, H., Okulov, O., Russak, V., Reinart A., Laulainen, N., 2004: Spectral aerosol optical thickness from solar broadband direct irradiance – summer 2002, Toravere, Estonia. In: Abstracts of the European Aerosol Conference 2004 (6–10 September 2004, Budapest, Hungary), J. Aerosol Sci, Elsevier, pp. S547–548.
Okulov, O., Ohvril, H., Kivi, R., 2002: Atmospheric precipitable water in Estonia during 1990–2001. – Boreal Environment Research, Vol. 7, 291–300.
Okulov, O., Ohvril, H., Kivi, R., 2001: A simple parameterization of atmospheric precipitable water in Tallinn, Estonia. In: Third Study Conference on BALTEX, 2–6 July 2001, Conference proceedings, J. Meywerk (Ed.). International BALTEX Secretariat, 20, pp. 169–170.
Okulov, O., Ohvril, H., Teral, H., Tee, M., Russak, V., Abakumova, G., 2001: Multiannual Variability of Atmospheric Transparency in Estonia and Moscow. In IRS 2000: Current Problems in Atmospheric Radiation, W.L. Smith and Yu.M. Timofeyev (Eds.). A. Deepak Publishing, Hampton, Virginia, USA, pp. 725–728.
Ohvril, H., Okulov, O., Teral, H., Teral, K., 1999: The atmospheric integral transparency coefficient and the Forbes effect. – Solar Energy (Elsevier), vol. 66, No 4, 305-317.
Olmo, F.J., Tovar, J., Alados-Arboledas, L., Okulov, O., Ohvril, H.A., 1999: A comparison of ground level radiative effects of recent volcanic eruptions. – Atmospheric Environment (Pergamon), 33, 4589–4596.
Ohvril, H., Okulov, O., Jaagus, 1998: Atmospheric transparency in Estonia during last 60 years. Proc. of the 2nd International Conference on Climate and Water. Espoo, Finland, 17–20 Aug., 1998, Vol. 2, p. 682-690.
Alados-Arboledas, L., Olmo, F.J., Ohvril, H., Teral, H., Arak, M., Teral, K., 1997: Evolution of solar radiative effects of Mount Pinatubo at ground level. - Tellus, 49B, 190-198.
Heikinheimo, M., Ohvril, H., Venälainen, A., Skartveit, A., Olseth, J.A., Laine, V., Teral, H., Arak, M., Teral, K., 1996: Recent variations of atmospheric turbidity at selected sites in Finland, Estonia and Norway as revealed by surface solar radiation measurements. - Geofysica, vol. 32, No 1-2, 195-216.
Ohvril, H., Okulov, O., 1996: Comparison of two methods for calculation of the atmos-pheric integral transparency coefficient. - Proc. Estonian Acad. Sci. Ecol., 3/4, p. 167-175.
Mürk, H., and Ohvril, H.A., 1990: Engineer method to convert the transparency coefficient of the atmosphere from the one relative airmass to another. – Meteorologiya i Gidrologiya, 1, 103-107 (in Russian, the journal is translated into English: Soviet Meteorology and Hydrology, Alerton Press, 1, 89-95).
Edited by Lenoble, J., 1985: Radiative Transfer in Scattering and Absorbing Atmospheres. Standard Computational Procedures, Lille, France, A.Deepak Publ., Hampton, Virginia, USA, pp 231-240. Monograafia on tõlgitud vene keelde: Под ред. Ленобль, Ж., 1990: Перенос радиации в рассеивающих и поглощающих атмосферах. Стандартные методы расчета. Ленинград, Гидрометеоиздат, с. 216-222.
Под ред. Фейгельсон E.M., 1981: Радиация в облачной атмосфере. Ленинград, Гидрометеоиздат, с. 32-40, 176-179 (vene keeles). Monograafia on tõlgitud inglise keelde: Atm. Sci. Library Series, Vol. 6. Reidel Publ. Company, Dordrecht-Boston-Lancaster, 1984.
Под ред. Мулламаа, Ю.-А. Р., 1972: Стохастическая структура полей облачности и радиации. Академия Наук ЭССР, И-т физики и астрономии, Тарту, 281 p. (vene keeles). Monograafia on tõlgitud inglise keelde: US NASA, Wash., D.C., Technical Translation F-822, Oct. 1975, 192 p.

_______________
ERIS-est 10.10.2005 
Viimati täiendatud: 30.01.2007