Herman Mürk 

h_myrk.jpg

 

Herman Mürk 
21.08.1908-12.08.1988

 

Sündis Sangaste vallas Tartumaal politseiniku peres. Õppis Valga poeglaste gümnaasiumis, mille lõpetas 1929. aastal. 1929-1934 andis eratunde, millega teenis raha ülikooli astumiseks 1934. aastal. 1938. aastal lõpetas Tartu ülikooli matemaatikaosakonna cum laude ja 1939. aastal veel didaktilis-metoodilise seminari. Ülikooli ajal oli ÜS Raimla ja Kaitseliidu liige. Oli 1937-1942(1945?) Metobsis vaatleja ja assistent, õpetas 1935-1946 Tartu koolides füüsikat. 
1944. aastast tööl Tartu ülikoolis - füüsika kateedri assistent, geofüüsika kateedri dotsent ja juhataja k.t., vanemõpetaja füüsika, geofüüsika, astronoomia ja geofüüsika ning üldfüüsika kateedrites. 1956. aastal omistati talle assistendi kutse. 
1966 kaitses kandidaadiväitekirja "Integraalsed atmosfääri läbilaske iseloomustajad", juhendaja prof. T. Rootsmäe. 1971-1979 üldfüüsika kateedri dotsent, kuni 1987. aastani geofüüsika kateedri lepinguline abijõud, seega ülikooliga töösuhetes 50 aasta kestel. On koolitanud mitut põlvkonda atmosfäärifüüsikuid.
Maetud Tartus Puiestee kalmistule.

 


September 2008