Ilmar Undla 

i_undla.jpg

 

Ilmar Undla 
05.07.1924-20.04.1987

 

Ilmar Undla sündis Virumaal Undla vallas väiketalupidaja perekonnas. Alghariduse sai Kadrinas, Rakvere I Gümnaasiumi lõpetas 1943. aastal. Seejärel töötas ta hulk aastaid (1945-1958) füüsikaõpetajana Vergis, Põdrusel ja Väike-Maarjas. Pedagoogi ameti kõrval hakkas ta õppima TRÜ matemaatika-loodusteaduskonnas, mille lõpetas 1956. aastal kiitusega füüsilise geograafia erialal. Aastatel 1958-1961 oli aspirantuuris TA Füüsika ja Astronoomia Instituudis, kus hiljem töötas nooremteadurina kiirgusklimatoloogia alal. Geograafiakandidaadi kraadi kaitses Tartu ülikoolis 1965. aastal. 
1968. aasta detsembrist töötas I. Undla Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi kurortoloogia osakonnas, alul nooremteadurina, alates 1981. aastast aga vanemteaduri ametikohal. Oli 44 teadustöö autor. Episoodiliste mõõtmiste ja matemaatiliste meetoditega selgitas ta välja põhilised päikesekiirguse režiimi iseärasused Pärnu kuurordi piirkonnas, tegi kindlaks seose pilvisuse ning päikesekiirguse summade vahel. Ta töötas välja originaalse valemi, mis võimaldab kvantitatiivselt hinnata ilma muutlikkuse mõju inimorganismile. 
I. Undla on maetud Kadrina kalmistule.

 


Detsember 2006