Johann Karl Friedrich Weihrauch 

jk_weihrauch.jpg

 

Johann Karl Friedrich Weihrauch 
11.11.1841-7.01.1891

 

J.K.F. Weihrauch sündis Mainzis. Hariduse sai Saksamaal, kus sai 1860. a. ka filosoofiadoktori kraadi. Töötas õpetajana Saksamaal ja Baltimaadel. Omandas Tartus matemaatika ülemõpetaja kutse ning läks 1865 Arensburgi gümnaasiumi õpetajaks. 1869 kaitses Tartu ülikoolis magistritöö matemaatikas, 1871 kutsuti Tartu ülikooli füüsikakteedrisse dotsendiks. 1875 sai Weihrauch siis asutatud füüsikalise geograafia ja meteoroloogia kateedri juhatajaks, erakorraliseks professoriks ning Metobsi direktoriks. 1877 sai Weihrauch korraliseks professoriks. Oli Metobsi direktor kuni surmani 7. jaanuaril 1891.

Vt. ka Kongo, L., 1977. Johann Karl Friedrich Weihrauch - Tartu ülikooli esimene füüsilise geograafia ja meteoroloogia professor. Tartu ülikooli ajaloo küsimusi, Valgus, Tartu, lk. 123-137.