Kaarel Kirde 

k_kirde.jpg

Kaarel Kirde 
(aastani 1935 Karl-August Frisch) 
13.11.1892-25.05.1953

 

Kaarel Kirde sündis Pärnumaal Halinga vallas vallakooli õpetaja peres. Õppis alul kodus, edasi Pärnu Poeglaste Gümnaasiumis, mille lõpetas 1913. Sügisel astus Tartu ülikooli matemaatikat õppima. Ülikooli lõpetas 1918. a. füüsika-matemaatikakandidaadi kraadiga, lõputöö "Algebraliste võrrandite lahendamine". 
Vabadussõjas oli alguses inseneripataljonis, aga 1919 kevadel viidi Mere Observatooriumi hydrometeoroloog-vaatlejaks. Selle aasta suvel sai temast tolle observatooriumi juhataja. Mere Observatooriumis töötades organiseeris Kirde meteojaamade võrgu, 1920. a. oli neid jaamu juba 8. Ka korraldas Kirde ilmateadete vahetamise raadio teel. Peale sõja lõppu sai ta ülikooli stipendiaadiks meteoroloogia alal ning juba 1920. a. sügisel läks Hamburgi, kus tal A. Wegeneri juhendamisel valmis 1921. a. detsembris doktoridissertatsioon "Inversioonikihid vabas atmosfääris".
1922. a. suvel töötas Kirde Soome Mereuurimise Instituudis prof. R. Wittingi juures, sügisest kuni 1924. a. maini juba Eestis põllumajandusmeteojaamade võrgu juhatajana. Õppetööd Tartu ülikoolis alustas 1923. a. mais eradotsendina, sai dotsendiks 1925. a. 
1926 sai temast ka Metobsi juhataja. Metobsi juhataja oli ta kuni 2. maailmasõja ajal 1944. a. septembris Saksamaale emigreerumiseni. Kirde juhtimisel sai 1. Maailmasõjajärgsest madalseisus Metobsist kõrgetasemeline teadusasutus. Kirde valiti ülikooli erakorraliseks professoriks 1930 ja korraliseks geofüüsika professoriks 1933, ta oli esimene eestlasest geofüüsikaprofessor.

Emigratsioonis oli Kaarel Kirde algul Saksamaal. Seal töötas ta Danzigi Tehnikaülikoolis 1944-1945, Göttingeni Eesti Gümnaasiumi õpetajana 1945-1946, Balti Ülikooli professorina 1946-1949. 1950. aastal läks Kirde Ameerika Ühendriikidesse, kus töötas kaks aastat inspektorina Detroidi autotehases. 1952. aastast oli Kirde füüsikaprofessor Minnesota osariigi Northfieldi St. Olaf College-is.

Kaarel Kirde suri 25. mail 1953, ta maeti Saksamaale Göttingeni. Kaarel Kirde ja tema abikaasa Alma Kirde põrmud toodi Eestisse 1998. aastal ja maeti nende koduaeda Tartus Hurda 4.

K. Kirde uurimistemaatika on mitmekesine. Varasematel aastatel mere- ja sisevete hüdroloogia, sünoptiline meteoroloogia, agrometeoroloogia küsimused. Kolmekümnendail aastail nihkus esiplaanile klimatoloogia, eriti Eesti kliima põhjalikum uurimine, ning kliima soojenemine. K. Kirde alustas Eesti aktinokliima uuringuid, 1937. aastal muretses Metobsile Ångströmi kompensatsioon-pürheliomeetri - see hävis 1944. a. sõjas. Uuesti pandi Metobsis tööle Callendari aktinograaf. Metobsis töötasid sünoptika osakond ja seismoloogiajaam. Kirde juhendamisel valmisid üks doktoritöö ning kuus kandidaadi- ja magistritööd. Kirde osales aktiivselt teaduskonverentsidel ja rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides. Aastail 1926-1938 andis välja "Eesti meteoroloogia aastaraamatuid".