Kalju Eerme

eerme.png

 

 

Sündinud 10.12.1938 praeguses Sauga (tollal Paikuse) vallas, Vainu külas. Vanemad, vabrikutöölistest isa Aleksander (1909-1944) ja ema Linda (1911-1987), pidasid ühtlasi popsikohta.

 

 

 

 

Haridus:

 

 • 1946-1953 Taali Põhikool,
 • 1954-1955 Sindi Keskkool,
 • 1955-1958 Sindi Töölisnoorte Keskkool
 • 1958-1963 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakond. Lõpetanud astronoomia eriala.
 • 1966-1969 Eesti TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi aspirantuur
 • Füüsika-matemaatikakandidaadi kraad 1973 Tartu Riiklikust Ülikoolist. Pealkiri “Atmosfäärivälisest fotoelektrilisest fotomeetriast”.

 

Teenistuskäik:

 

 • 1955-1958 Sindi 1 detsembri nimeline tekstiilivabrik, tööline
 • 1958-1963 Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilane
 • 1963-1966 Tartu Riikliku Ülikooli vanemlaborant lunoidijaamas
 • 1966-1969 Eesti TA aspirant
 • 1969-1974 Eesti TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur
 • 1974 alates Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi, asutuse nimemuutusest tulenevalt hiljem Tartu Observatooriumi vanemteadur (vahepeal mõned aastad juhtivteadur)
 • 1983-1999 Tartu Ülikooli osalise koormusega (0.25) dotsent, hiljem lugenud loenguid õppeülesande täitjana.

 

Teadustöö põhisuunad varem ja praegu

Kuni 1967 kaksiktähtede fotomeetria. 1968-1993 atmosfääriväline astronoomia (kuni 1973), atmosfääri vertikaalse heledusjaotuse ja helkivate ööpilvede uurimine kosmosest ning aluspinna optika statistiliste meetoditega kosmosest tehtud mõõtmiste põhjal. Tööülesannetesse on kuulunud astronoomiasatelliidi Kosmos-215 andmetöötlus, aparatuuri kooskõlastamised orbitaaljaamade Salyut-1, Salyut-3, Salyut-4, Salyut-6, Salyut-7, viimasega põkatud mooduli Kosmos-1686 ja Mir pardale, mõõtmistsüklite kavandamine ja kooskõlastamine ning osalemine lennuprogrammide analüüsigrupi töös. Aastatel 1977-1987 oli töösuunaks ka mere ja mere kohal oleva atmosfääri optiliste omaduste uurimine Eesti TA uurimislaevadelt “Ayu Dag” ja “Arnold Veimer” (hilisem “Livonia”). Alates 1993 atmosfääriosooni ja maapinnani jõudva ultraviolettkiirguse Eesti ja Euroopa-keskne uurimine rõhuga klimatoloogial.

Osalus projektides ja grantides:

 

 • Kosmoseuuringute ajajärgul, aastatel 1972-1991, olnud kokku 28 lepingulise töö aruande või kosmoselennu tulemuste aruande koostamise osaliseks või põhikoostajaks.
 • Osalus Eesti Teadusfondi grantide 2008, 3609 ja 5348 täitmisel. Grantide 169 ja 7137 grandihoidja.
 • Eesti esindaja Euroopa Liidu 5. Raamprogrammi projektis European Database for UV Climatology and Evaluation (2002-2003) ja COST 726 projektis Long-term changes and Climatology of the UV radiation over Europe (2003-2008).

 

Publikatsioonid

Ajavahemikus 1962-1991 olnud autoriks või kaasautoriks 19 Tartu Observatooriumi (või tema eelnevate nimetuste) väljaannetes ilmunud artiklile, 20 üleliidulistes kogumikes, perioodilistes väljaannetes ja teiste observatooriumide väljaannetes ilmunud artiklile või laiendatud (vähemalt 2 lk) teesidele, 6 venekeelsele artiklile ametkondlikuks kasutamiseks publitseeritud ajakirjas, 4 venekeelsele CC artiklile ja 6 välismaal rahvusvahelistes väljaannetes ilmunud artiklile või laiendatud teesidele

Pärast 1991 ilmunud publikatsiooni

Eerme K., Veismann U., Lätt S.: Proxy-based reconstruction of erythemal UV doses over Estonia for 1955-2004. Ann. Geophys., 24, 1767-1782, 2006. 
Eerme K., Veismann U., Ansko I., Lätt S.: Year-to-year variations of the vitamin D synthesis related UV-B radiation in Estonia in autumn and spring. In: Proceedings of SPIE, vol. 6362 , Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XI, 11-14 Sept 2006 Stockholm, 636216-1 – 636216-7, 2006. 
Koepke P., DeBacker H., Bais A. F., Curylo A., Eerme K., Feister U., Johnsen B., Junk J., Kazantzidis A., Krzyscin J., Lindfors A., Olseth J. A., den Outer P., Pribullova A., Schmalwieser W. A., Slaper H., Staiger H., Verdebout J., Vuillemier L., Weihs P.: Modeling solar UV radiation in the past: comparison of algorithms and input data. Proceedings of SPIE, vol. 6362 , Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XI, 11-14 Sept 2006 Stockholm, 636215-1 – 636215-11, 2006. 
Eerme K.: Maa atmosfäär ja klimatoloogia. In: Teadusmõte Eestis. Täppisteadused.,eds. I. Koppel, P. Saari, 29-33, Tallinn, 2006. 
Eerme K.: Põhilised kliimamuutusi mõjutavad faktorid Põhja-Euroopas ja Eestis. Major factors influencing climate in Northern Europe and Estonia. International conference on human awareness and behavior in a changing world, 149-153, 225-226, Tallinn, Estonia, 2005. 
Eerme K .: Variations of total solar radiation and estimated erythemal UV doses in Estonia during 1953-2004. Annalen der Meteorologie 41, v. 2, 663-666, 2005. 
Krzyscin J. W., Eerme K., Janouch M.: Long-term variations of the UV-B radiation over Central Europe as derived from the reconstructed UV time-series. - Annales Geophysicae 22, 1473-1485, 2004. 
Eerme K.: Changes in spring-summer cirrus cloud amount over Estonia, 1958-2003. - Int. J. Climatol. 24, 1543-1549, 2004. 
Eerme K.: Changes in spring-summer cirrus cloud amount and other cloudiness related characteristics over Estonia (1958-2002). – Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., D-64,123-126, 2004. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Comparison of ground-level-measured and satellite-derived erythemal ultraviolet doses in Estonia. - Proc. Estonian Acad. Sci. Phys. Math. 52, 221-235, 2003. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Erüteemsete ultraviolettkiirguse dooside tagasivaatav hindamine. Publ. Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 93, 295-307, 2003. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Variations of Erythemal Ultraviolet Irradiance and Dose at Tartu/Tõravere Estonia. Climate Research, 22, 245-253, 2002. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Estonian Total Ozone Climatology. - Annales Geophysicae 20, 247-255, 2002. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Ultraviolettkiirguse seire. In: Kogumik “Eesti keskkonnaseire 2001”, Tartu, 15-16, 2002. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Osooniseire. In: Kogumik “Eesti keskkonnaseire 2001”, Tartu, 35-36, 2002. 
Melnikova I. N., Kalinina I. K., Eerme K., Makhotkina E. L., Ohmura A.,Samorodov A. V.: Retrieval of Cloud Optical Parameters from Routine Actinometric Datasets and Creating Cloud Optical and Radiative Models for Evaluation and Climate Variations and the Control of Technogenid Aerosol Fluxes. In: Ecology of North RussianTerritories. Problems.Forecast. Development. Solutions. Archangelsk, Russia, Abstracts, 105-107, 2002. 
Veismann U., Eerme K., Koppel R.: Solar Erythemal Ultraviolet Radiation in Estonia in 1998. Proc. Estonian Acad. Sci. Phys. Math., 49, 122-132, 2000. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Ultraviolet Irradiance in Meteorologically Contrasting Summers of 1998 and 1999 in Estonia. Proc. Estonian Acad. Sci. Phys. Math., 49, 250-264, 2000. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R.: Ultraviolettkiirguse muutlikkus Eestis. In: Eesti VIII Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid, 9-14, 2000. 
Eerme K., Veismann U., Koppel R., Pehk M.: First Four Years of Atmospheric Total Ozone Measurements in Estonia. Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. Ecol., 47, 188-202, 1998. 
Eerme K.: Stratosfääri osoonikihi muutlikkus ja Rossby lained. In: Eesti Füüsika Seltsi Aastaraamat 1997, Tartu, 150-158,1998. 
Eerme K.: Miks ja kuidas osoonikiht Eesti kohal muutub? Kaasaegse ökoloogia probleemid. Eesti VII Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid, Tartu, 19-24, 1997. 
Eerme K.: Greenhouse Gases and Their Impact on the Radiation Balance. In: Estonia in the System of Global Climate Change. Institute of Ecology, Publ. 4/1996, ed. J.-M. Punning, Tallinn, 10-16,1996. 
Veismann U., Kübarsepp T., Eerme K., Pehk M.: Total Ozone Measurements with a Laboratory Spectrometer in Estonia. In: International Conference on Past, Present and Future Climate, Proceedings of the SILMU conference held in Helsinki, 371-373, 1995. 
Veismann U., Eerme K., Tõnnisson T., Avaste O.: Studying Atmosphere by a Method of Remote Sounding of Earth Limb from the Board of Orbital Station. In: CIS Selected Papers: Photometry, SPIE Proceedings 2161, 98-107, 1993. 
Sergeyevich V. N., Koksharov I. I., Eerme K., Pelt E.-M.: Investigation of Earth’s atmospheric refraction and extinction by photographing the moonset and moonrise aboard an orbital station. Earth Research from Space, 1, 67-73, 1993. 
Eerme K., Pihl A.: Some results of the stratopause aerosol layer detection aboard the orbital station “Salyut-7”. In: IRS’92: Current Problems in Atmospheric Radiation. A. Deepak Publishing, Hampton, Virginia, USA, 390-393, 1993. 
Eerme K.: Statistical properties of some spectral radiance fields measured from space. In: IRS’92: Current Problems in Atmospheric Radiation. A. Deepak Publishing, Hampton, Virginia, USA, 440-443, 1993. 
Veismann U., Eerme K., Tynnisson T., Avaste O.: Studying atmosphere by a method for remote sounding of Earth limb from aboard of orbital stations. In: CIS Selected Papers: Photometry, Proceedings of SPIE, vol. 216., 98-107, 1993. 
Kalliany R., Schneider W., Eerme K., Lebedev O.: Remote sensing experiment FEM – a multisensoral dataset for radiometric and geometric analysis. In: Proceedings of Satellite Symposium 4: Columbus Flight (COSY-8) Utilization of Earth Orbiting Laboratories. European International Space Year Conference, Munich, 133-138, 1992. 
Kalliany R., Kraus K., Schneider W., Lebedev O., Seger M., Eerme K.: Endbericht. Ergebnisse des Sowjetisch-Österreichishen Raumfluge auf der Orbitalstation “Mir”(Project “Austromir”), 6.13, 290-306, 1992.

 

Pärast 1991 ilmunud populaarteaduslikud kirjutised


Eerme K.: Atmosfääri koostis ja ehitus. Universum valguses ja vihmas, koostanud R. Veskimäe ja U. Veismann, Tallinn,15 - 24, 2005. 
Eerme K.: Helkivad ööpilved. Universum valguses ja vihmas, , koostanud R. Veskimäe ja U. Veismann, Tallinn, 56 - 62, 2005. 
Eerme K.: Kuidas tekib osooniauk? Universum valguses ja vihmas, koostanud R. Veskimäe ja U. Veismann, Tallinn,63 - 68, 2005. 
Eerme K.: Kliimaheitluste vaherahu aeg. Universum valguses ja vihmas, koostanud R. Veskimäe ja U. Veismann, Tallinn, 280 - 287, 2005. 
Eerme K.: Tuumaöö, tuumatalv ja tuumanälg. Universum valguses ja vihmas, koostanud R. Veskimäe ja U. Veismann, Tallinn, 310 -316, 2005. 
Eerme K.: Kas elaksime üle tuumaöö ja tuumatalve? Eesti Loodus, Aprill, 2003, 36-39. 
Eerme K.: Elame kliimaheitluste vaherahu ajas. Horisont, 3/2003, 35-39. 
Eerme K.: Muutumatu kliima tähendaks ajaloo lõppu. Akadeemia 10, 2051-2085, 2003. 
Eerme K.: Heitlik osoonikiht meie peade kohal. Eesti Loodus, 4, 156-158, 2001. 
Eerme K.: Nõukogude Liidu kosmoseprogrammid ja Tõravere. Vaatleja, märts-aprill, mai-juuni, 2001. 
Eerme K.: Eesti ja Kosmos, Tehnikamaailm, 4, 4-7, 2001. 
Eerme K.: Kliimamuutuste keerises. Eesti Loodus,11, 450-451, 2000. 
Eerme K.: Osoonikiht. Kalender 2000, Olion, Tallinn, 101-111, 1999. 
Eerme K.: Kas ja miks olid ilmad kulkdsetel kuuekümnendatel praegustest ilusamad? Tähetorni kalender 2000, 79-91, 1999. 
Eerme K.: Päevitades põõsa vilus. Eesti Loodus, 7, 302-304, 1998. 
Eerme K.: Maikuu toob ikka äikese. Postimees, 17.05.1998. 
Eerme K.: Kui kaugelt tulevad Eesti importilmad. Eesti Loodus, 9, 394-396, 1998. 
Eerme K.: Maa – meie planeet. Tähetorni kalender1999, 80-100, 1998. 
Eerme K.: Atmosfäärifüüsika. Tartu Observatoorium, 23-30, 1997. 
Eerme K.: Uus aastatuhat algab magnettormiliselt. Eesti Loodus 11/12, 487, 1997. 
Eerme K.: Päikesetuules ja magnettormides. Universum, 284-288, 1997. 
Eerme K.: Pidevas muutumises kliima. Horisont 2, 14-18, 1996. 
Eerme K.: Kas metaan on atmosfääri hall kardinal? Eesti Loodus 2, 38-40, 1996. 
Eerme K.: Maa – Päikese laps. Horisont 7, 58-61,1995. 
Eerme K.: Atmosfääri koostis ja kliima. Eesti Loodus 12, 387-389, 1994. 
Eerme K.: Helkivate ööpilvede saladused. Eesti Loodus 8, 248-250, 1994.

Oppetöö

Loengukursused

 

 • Atmosfääriväline astronoomia, 1968/69 Tartu Ülikooli astronoomia eriala üliõpilastele.
 • Keskkonnaõpetus , Tartu Ülikoolis alates 1983 igal aastal keskkonnafüüsika ja viimasel ajal keskkonnatehnoloogia eriala üliõpilastele
 • Sissejuhatus geofüüsikasse, 1993-1997 ja alates 2001 Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia eriala üliõpilastele.
 • Keskatmosfääri füüsika ja fotokeemia, 1992-2000, Tartu Ülikooli geofüüsika eriala magistrantidele ja doktorantidele.

 

Eraelu

Alates 1967 abielus Koidula Eermega (Kaseleht). Lapsed Martin (1968), Irma (1970) ja Tõnis (1975). Lapselapsed Martina (1998), Maria-Kristiina (2001), Elisabeth (2001).