Madis Sulev 

m_sulev.jpg

 

 

Madis Sulev 
5.10.1937

 

Madis Sulev sündis 5. oktoobril 1937 Virumaal Undla vallas talunike peres. Koolitee algas sõjaajal Kadrinas, jätkus keskkoolis Rakveres ja Tapal. Tartu Ülikooli füüsikaosakonna lõpetas Madis Sulev 1960. aastal geofüüsiku ja füüsikaõpetaja kutsega. Tööle asus sama aasta augustis tollase Füüsika ja Astronoomia Instituudi vaneminsenerina ning juba märtsist 1961 nooremteadurina. Kolm aastat aspirantuuris panid aluse 1967. aastal kaitstud kandidaadiväitekirjale "Maapinna kiirgusbilansi mõõtmise aparatuur ja metoodika", juhendajaks J.D. Janiševski Geofüüsika Peaobservatooriumist Leningradis. Kiirgusmõõtmisteks spetsiaalse riistvara ehitamine, kiirgusmõõtmiste metoodika ning kiirgusmõõtmiste automatiseerimine jäid läbivaks teemaks kõigil järgnevatel aastakümnetel. Esimesed kolm aastakümmet Madis Sulevi teadustööst olid tihedas läbikäimises tollase NLiidu teiste instituutidega Ukrainas, Leningradis, Moskvas, Kaasanis, kus teda tunti ja teati kui väljapaistvat aktinometristi ja aparaadiehitajat. Uurimisteemadeks on aegade jooksul olnud kiirgusvälja ja pilvevälja statistiline kirjeldamine, maalähedase atmosfäärikihi energeetika, kiirgusprotsessid energiavõsas. Juhan Rossi ja Ülo Mullamaa juhitud uurimisteemades olid teoreetilisi töid toetavad mõõtmised enamasti Madis Sulevi kanda ja juhtida. Ka kaugseire-alastes mõõtmistes on palju aastaid olnud olulisteks riistadeks Madis Sulevi kavandatud lennuki- ja käsifotomeetrid. Tänu tema entusiastlikule fotograafiaga tegelemisele on säilinud pildid tollastest Tõraveres valminud mõõduriistadest ja neid loonud ning kasutanud inimestest. Töö kõrvalt on Madis Sulev juhtinud Tõravere ametiühingut, koolilaste fotoringi ja kardiringi, tema kirjutised raamatuis 'Inimene ja ilm' (Valgus, Tallinn 1970) ja 'Universum valguses ja vihmas' (OÜ Reves Grupp, Tallinn 2005) ning 'Tähetorni kalendreis' on tutvustanud kiirgusprotsesse laiale lugejaskonnale.

 


Oktoober 2012