Matti Mõttus

m_mottus.jpg

 

Matti Mõttus 
Sündidnud 24. juulil 1976 Tartus.

 

Ta lõpetas 1994. aastal hõbemedaliga Tartu 2. Keskkooli ja 1998. aastal Tartu Ülikooli füüsikaosakonna. Oli ÜS Raimlas, 1998-22 ÜS Raimla juhatuse liige. 1998-2001 ka TÜ füüsika-keemiateaduskonna nõukogu liige. 
Magistritöö 'Statistical treatment of penetration of direct solar radiation inside willow coppice' tegi Tõraveres J. Rossi ja T. Nilsoni juhendamisel, kaitses TÜ-s 2001.

Filosoofiadoktori väitekirja keskkonnafüüsikas 'Lühilainelise päikesekiirguse väli pajuvõsas', juhendajad J. Ross ja T. Nilson, kaitses TÜ-s 2004.

1999-2010 töötas Tartu Observatooriumi taimkatte kaugseire rühmas, uurimisaladeks aluspinna ja taimkatte kiirgusrežiim, kiirguslevi taimkattes, taimkattelt peegeldunud kiirgusvälja seosed taimkatte struktuuri ja optiliste omadustega, füüsikalised kiirguslevimudelid. Taimkatte kiirgusrežiimi mõõtmistega alustas magistritöö ajal Tõraveres energiavõsa istandustes.

2007. aastal organiseeris GREASEMH projekti käigus Järvselja metsi hüperspektraalse skanneriga AHS mõõtma Hispaania INTA uurimislennuki.

2008. aastal töötas pool aastat Austraalias Adelaide ülikoolis.

1. juulil 2010 sai kolmeks aastaks järeldoktori koha Helsingi Ülikoolis. Pärast seda jäigi tööle Helsingi Ülikooli.

 

 


Jaanuar 2015