Matti Pehk 

m_pehk.jpg

 

Matti Pehk 
14.01.1948

 

Lõpetas 1971. aastal Tartu ülikooli füüsik-elektroonikuna. 
Töötas Tartu Observatooriumis (varem Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut) aastail 1971-2008 insenerina, nooremteadurina, vanemteadurina, teadurina, insenerina. Oli ka aspirantuuris. Kandidaadiväitekirja astrofüüsika erialal "Normaalsete K- ja M-gigantide energeetiliste karakterisitikute määramine spektri infrapuna piirkonnas", juhendaja L. Luud, kaitses 1981. aastal Tõraveres AAI-s. 
Töö põhisuunaks oli optiline aparaadiehitus. 
Juhendas J. Kuuse magistritööd Tartu Ülikoolis.

 


Juuli 2010