Rein Rõõm 

r_room.jpg

 

Rein Rõõm 
17.10.1945

 

Rein Rõõm sündis 17. oktoobril 1945 Väluste külas Viljandimaal. 

Lõpetas Mustla Keskkooli 1964. 
Õppis 1964 kuni 1972 Tartu Ülikooli füüsikaosakonnas, mille kestel detsembrist 1964 kuni detsembrini 1967 teenis Nõukogude Armees. Lõpetas Tartu Ülikooli 1972. a. kevadel. 
Asus tööle Füüsika ja Astronoomia Instituudi (praeguse Tartu Observatooriumi eelkäija) insenerina. Oktoobris 1973 valiti nooremteaduri ametikohale. 
1980. a. kaitses Olev Avaste juhendamisel kandidaadi-väitekirja "Kiirguslevi planeetide atmosfäärides anisotroopse hajumise korral" astrofüüsika erialal. 
Detsembris 1983 valiti vanemteaduriks. 
Juunist 1989 kuni juulini 1995 oli Astroüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi ja pärast ümbernimetamist Tartu Observatooriumi teadusdirektor.
Alates jaanuarist 1993 oli osalise koormusega dünaamilise meteoroloogia ühisõppetooli peateadur (sisuliselt professor). Osalise koormusega vanemteadurina jätkas tööd Tartu Observatooriumis kuni 2001. a. lõpuni. 
Põhikohaga töötab Tartu Ülikoolis 1994. a. 1. jaanuarist, kus on praegu keskkonnafüüsika instituudi juhataja ja professor.

 

 


Mai 2007