Sirje Keevallik

s_keevallik.jpg

Sirje Keevallik
12.05.1943

 

Sündis Tartus.
Haridus:
Tartu Ülikool 1966
Tartu Ülikooli aspirantuur 1970

Töökoht: Eesti Mereakadeemia
Ametikoht: Professor, hüdrometeoroloogia õppetooli juhataja

 

Teenistuskäik
1970-1971 Tallinna Pedagoogilise Instituudi vanemõpetaja
1971-1974 Eesti TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadur
1974-1977 Eesti TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi teadur
1977- 2002 Tartu Observatooriumi (Eesti TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi) teadur (alates 1999 osalise tööajaga)
1993 külalisteadur GKSS Uurimiskeskuses Saksamaal (3 kuud)
1993-2001 Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi vanemteadur-referent (osalise tööajaga)
1994-1999 Eesti Merehariduskeskuse dotsent (osalise koormusega)
1999-2000 EBS, Balti Uuringute Keskuse teadussekretär
2000-2003 EBSi teadussekretär 
2002- Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi vanemteadur (osalise tööajaga)
2003- Eesti Mereakadeemia teadusprorektor, meteoroloogia õppetooli juhataja,

Teaduskraad: Füüsikakandidaat, Tartu Riiklik Ülikool 1970

Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus
1983-1992 Meteoroloogia ja Atmosfääriteaduste Rahvusvahelise Assotsiatsiooni (IAMAS) juures oleva Rahvusvahelise Kiirguskomisjoni (IRC) liige
1984- Teaduslike Liitude Rahvusvahelise Nõukogu (ICSU) juures oleva Kosmoseuuringute Komitee (COSPAR) alamkomisjoni A1 liige
1994-2002 COSPARi komisjoni A asepresident
1996-2004 Rahvusvahelise Kiirguskomisjoni liige
2001- BALTEXi teadusnõukogu liige

Teadustöö põhisuunad
Keskkonna kaugsondeerimine, kohalikud kliimamuutused, Eesti ranniku tuulerežiim

Teaduspublikatsioonid
Keevallik, S. 2003. Changes in spring weather conditions and atmospheric circulation in Estonia (1955-1995). Int. J. Climatology, Vol 23, 263-270
Keevallik, S. 2003. Possibilities of reconstruction of the wind regime over Tallinn Bay. Proc. Estonian Acad. Sci. Eng., Vol 9, No 3, 209-219
Soomere, T. and S. Keevallik, 2003. Directional and extreme wind properties in the Gulf of Finland. Proc. Estonian Acad. Sci. Engineering, Vol 9, No 2, 73-90
Keevallik, S. and R. Rajasalu, 2001. Winds on the 500 hPa isobaric level over Estonia (1953-1998). Phys. Chem. of the Earth, Vol 26, No 5-6, 425-429
Keevallik, S. and V. Russak, 2001. Changes in the amount of low clouds in Estonia (1955-1995). Int. J. Climatology, Vol 21, No 3, 389-397
Soomere, T. and S. Keevallik, 2001. Anisotropy of moderate and strong winds in the Baltic Proper. Proc. Estonian Acad. Sci. Engineering, Vol 50, No 1, 35-49.

Viimati muudetud 18.08.2005
(ERIS-est)

 


Juuni 2006