Teofilus Tõnnisson 

t_tonnisson.jpg

 

Teofilus Tõnnisson 
29.05.1952

 Sündinud 29.05.1952 Türi linnas. 

Vanemad - fotograafist isa Arnold (1907-1992) ja med. õest ema Marianne (1927-2004).

Haridus:

1959-1967 Türi Keskkool, 1967-1970 Nõo Keskkool, 1970-1975 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakond. Lõpetanud optika-spektroskoopia erialal. 
Füüsika-matemaatikakandidaadi kraad 1980. aastast Tartu Riiklikust Ülikoolist. Pealkiri “Distantssondeerimise radiomeetrite energeetiline gradueerimine lähedases infrapunases spektriosas”.

Teenistuskäik:

1975-1989 Eesti TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi insener, nooremteadur ja vanemteadur 
. 1989-1991 Eesti TA SKB Tartu filiaali VEMO arendusdirektor 
1991- k.a. Interspectrum OÜ juhataja

Teadustöö:

Tööülesannetesse on kuulunud distantssondeerimise aparatuuri välja töötamine ja kalibreerimine mitmetele nõukogude kosmosejaamadele. Eesti Vabariigi ajal on peamiseks tegevuseks olnud mitmesuguste infrapunaste Fourier spektromeetrite välja arendamine.

Osalus projektides:

Aastatel 1975-1989 on olnud mitmete lepinguliste tööde osaline. 
Koordineerinud Euroopa Liidu 5. Raamprogrammi projekti “POSA DWDM” (2002-2006).

Publikatsioonid

Ajavahemikus 1975-1991 on olnud kaasautoriks mitmetele Tartu Observatooriumi (või tema eelnevate nimetuste) ja üleliidulistes kogumikes ilmunud teaduslikule artiklile. Samuti avaldanud populaarteaduslikke kirjutisi Horisondis, Eesti Looduses, Edasis ja Postimehes.

Eraelu

Abielus, 2 poja ja 2 tütre isa.

 


Koostas: T. Tõnnisson, veebruar 2007