Thomas Clausen

t_clausen.jpg
t_clausen.jpg, 2016-05-10 14:15:00

 

Thomas Clausen 
1801-1885

 

Thomas Clausen oli taani talupojaperest pärit iseõppija. Tal polnud ühtegi tunnistust ega diplomit. Teadusesse jõudis ta Altona observatooriumis. Pärast Altonast lahkumist töötas optikateoreetikuna Münchenis Utzschneideri instituudis. Töötas õppejõuna Tartu ülikoolis 1842-1872. Clauseni kutsus Tartusse J.H. Mädler. 1844. aastal omistas Königsbergi ülikool Clausenile doktorikraadi honoris causa, 1854 valiti ta Gaussi ettepanekul Göttingeni Teadusliku Seltsi ja 1856 Peterburi TA korrespondentliikmeks matemaatika alal. Alates 1865. aastast oli Clausen Tartus astronoomiaprofessor. 1869 valiti Clausen Peterburi ülikooli auliikmeks. Th. Clausen võttis Mädlerilt üle astronoomiaobservatooriumi juhtimise. Clausen jäi pensionile 1872. a. ja suri 1885 Tartus.