Ülo-Ants Mullamaa 

y_mullamaa.jpg

 

Ülo-Ants Mullamaa 
26.01.1936

 

Ülo-Ants Mullamaa sündis Tartus. Lõpetas 1959 Tartu ülikooli ja asus tööle FAI atmosfäärifüüsika sektoris. 1965 kaitses kandidaadiväitekirja "Lainetava merepinna optiliste omaduste atlas", juhendaja prof. G.V. Rosenberg. 1974 kaitses Tartu ülikoolis doktoritöö optika alal "Stohhastiliste makro-mittehomogeensete struktuuride optika", aga Moskva atesteerimiskomisjon ei kinnitanud doktorikraadi. 1982 kaitses Leningradis Geofüüsika Peaobservatooriumis doktoritöö geofüüsikas "Looduslike makroebaühtlaste struktuuride poolt moduleeritud kiirgusväli". 
1974. aastal võttis vene uurimislaeval "Akadeemik Korolev" osa rahvusvahelisest eksperimendist "TROPEX-74", oli AAI viieliikmelise töörühma juht. 1985 sai aktiivse osavõtu eest NSVL TA Nõukogude Geofüüsikakomitee medali "100 aastat rahvusvahelist geofüüsikat".
Juhendas H. Ohvrili ja A. Kuuse kandidaaditöid. 
Uurimusi pilvede kiirgusrežiimi ja mereoptika alalt. AAI-st lahkus tervislikel põhjustel 1993. aastal.

 


Juuni 2006