Vello Ross 

v_ross.jpg

 

Vello Ross 
21.08.1935-26.10.2003

 

Vello Ross sündis Väike-Maarja lähistel Kõrtsi külas. Tema koolitee algas Kiltsis ja Avispeal, jätkus hiljem Väike-Maarja Keskkoolis, mille lõpetas 1955. a. Samal sügisel astus ta Tartu Riikliku Ülikooli Matemaatika-Loodusteaduskonna füüsika osakonda. Sealt sai Vello Ross 1960. a. diplomi geofüüsiku ja keskkooli füüsikaõpetaja kvalifikatsiooniga ning asus tööle tolleaegsesse Füüsika ja Astronoomia Instituuti atmosfäärifüüsika sektorisse nooremteadurina. Väitekiri "Mõnede põllukultuuride geomeetrilise struktuuri ja kasvu fütomeetrilised uuringud" valmis J. Rossi juhendamisel, kandidaadikraadi kaitses aprillis 1969 Eesti TA bioloogianõukogus Tartus.

Aastatel 1972-1981 töötas V. Ross TA Zooloogia ja Botaanika Instituudis vanemteadurina, seejärel 1981 kuni 2001 Eesti Põllumajandusülikooli füüsika kateedris, olulise osa sellest ajast kateedri juhatajana. Lisaks pidas ta loenguid ka Tartu Ülikoolis. Viimased aastad töötas ta Tartu Observatooriumis, jätkates samal ajal loengute pidamist Tartu Ülikoolis ja Türi Kolledžis.

Vello Rossi peamiseks teaduslikuks uurimisteemaks oli taimkatte struktuuri kirjeldamine kvantitatiivsete meetoditega. Olulisel kohal tema töös olid suvised välitööd andmete kogumiseks nii põldudel kui metsades, viimastel aastatel ka energiavõsas. V. Rossi poolt välja töötatud nn. mudeltaime meetod taimkatte keeruka struktuuri kirjeldamisel osutus väga otstarbekaks. Just taimkatte struktuuri kvantitatiivsel kirjeldamisel baseerub taimkatte kiirgusrežiimi teooria, mis arendati oluliselt välja Tartu biofüüsikute poolt eesotsas akad. Juhan Rossiga.

Vello Ross oli aktiivne Eesti Loodusuurijate Seltsi liige, organiseeris äikesevaatlusi ning koostas selleks juhendi. Õpingute ajal ülikoolis kaitses ta teduskonna ja ülikooli spordiau akadeemilises sõudmises. Ta oli üks Tartu Akadeemilise Meeskoori staažikamaid liikmeid alates 1955. a. kuni surmani.

 


November 2006