Tartu Observatooriumi arengusuunad

 

Tartu Observatooriumi missioon Eesti kosmosekeskusena on realiseerida tipptasemel teaduse saavutused Eesti arengu huvides.

Tartu Observatooriumi visioon. Tartu Observatoorium on tunnustatud partner rahvusvahelises teadustöös ja tehnoloogia arenduses. Saavutatud kompetents rakendatakse teadusliku maailmapildi avardamiseks, reaalhariduse edendamiseks ja ettevõtlikkuse toetamiseks, et aidata kaasa ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamisele.

Strateegilised eesmärgid aastateks 2014-2020

 • Tartu Observatoorium kuulub oma teadus- ja arendustegevuse tulemuste poolest
  astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia uurimisvaldkondades
  juhtivate Euroopa teadusasutuste hulka.
 • Tartu Observatoorium on aktiivne ja nähtav rahvusvaheline koostööpartner.
 • Tartu Observatoorium on rahvuslik astronoomia, kaugseire ja
  kosmosetehnoloogia alase kompetentsi ja innovatsiooni keskus.
 • Tartu Observatooriumi teadus- ja arendustegevus toetab
  teadmismahuka majanduse kujunemist Eesti ühiskonna huvides.

Arengusuundi käsitlevad dokumendid 

Evalveerimise otsused