EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg

 Eesti kaugseirepäev

27. oktoobril 2016 Tõraveres

Fotomeenutuse kaugseirepäevast leiad siit.

Päevakava
09.30 - 10.00 Tervituskohv 
10.00 - 12.00
Hommikune sessioon. Moderaator Tanel Tamm
10.00 - 10.20 Anu Reinart, Ants Vain. 
Copernicus - Euroopa jälgib Maad (pdf)
10.20 - 10.40 Viktor Vabson, Joel Kuusk, Krista Alikas, Ilmar Ansko, Martin Ligi, Tiia Lillemaa,
Anu Reinart, Riho Vendt. 
Mõõtmiste usaldusväärsus kaugseires (pdf)
10.40 - 11.00 Andres Kuusk, Joel Kuusk, Mait Lang. 
Järvselja peegeldusetalon (pdf)
11.00 - 11.20 Kalev Koppel, Anni Sisas, Eva-Maria Tõnson, Kaupo Voormansik. 
Hoonestatud alade tuvastamine Sentinel-1 tehisavaradari mõõtmiste põhjal (pdf)
11.20 - 11.40 Kaupo Voormansik, Tanel Tamm, Karlis Zalite. 
Rohumaade radarkaugseirest Eestis 2011–2016 (pdf)
11.40 - 12.00 Jaan Praks, Aire Olesk, Oleg Antropov, Karlis Zalite, Kaupo Voormansik. 
Metsa kõrguse hindamine TanDEM-X radarsatelliiti interferomeetrilistelt piltidelt kasutades koherentsuse mudeleid (pdf)
12.00 - 13.20 Lõuna ja postersessioon  
     
13.20 - 15.00
Pärastlõunane esimene sessioon. Moderaator Tauri Arumäe 
13.20 - 13.40 Edgar Sepp, Tõnu Oja, Marko Kohv. 
UAV-ga kogutud andmete põhjal loodud ortofoto ja reljeefimudeli täpsus (pdf)
13.40 - 14.00 Tauri Arumäe, Mait Lang.
Lidarmõõdistuse kasutamisest metsade takseerimisel (pdf)
14.00 - 14.20 Mait Lang, Tauri Arumäe, Maris Nikopensius. 
Puistute biomassi ja süsiniku hulga hindamine kaugseire abil (pdf)
14.20 - 14.40 Mats Meriste, Pille Tomson, Ants Vain, Kalev Sepp. 
ALS andmestiku kasutamine pärandmaastike uuringutel (pdf)
14.40 - 15.00 Kristi Uudeberg, Elar Asuküll, Ilmar Ansko, Krista Alikas, Martin Ligi, Anu Reinart.
Järvede veetüüpide määramise võimalused satelliidipiltidelt (pdf)
15.00 - 15.30 Kohvipaus  
     
15.00 - 17.00
Pärastlõunane teine sessioon. Moderaator Martin Ligi
15.30 - 15.50 Kaari Laanemäe, Rivo Uiboupin, Sander Rikka. 
Jää ulatuse ja tüüpide määramine Sentinel-1 SAR piltidelt (pdf)
15.50 - 16.10 Valentina Sagris, Mait Sepp. 
Kuumalainete ja soojussaarte satelliitseire (pdf)
16.10 - 16.30 Tanel Voormansik, Pekka J. Rossi, Dmitri Moisseev, Tarmo Tanilsoo, Piia Post. 
Eestis esinevate konvektiivsete tormide pilv-maa välke ja rahet detekteerivad
parameetrid kaksikpolarimeetrilise Doppler ilmaradari andmete põhjal (pdf)
16.30 - 16.50 Piia Post, Kalev Rannat, Rigel Kivi, Velle Toll, Tanel Voormansik, Hannes Keernik.
Läänemere põhjaosas toimunud järveefektist põhjustatud ekstreemsete
lumesadude analüüs (pdf)
16.50 - 17.00 Kokkuvõte Eesti  kaugseirepäevast 
   
Stendiettekanded 
 • Kaire Toming, Tiit Kutser, Alo Laas, Margot Sepp,  Birgot Paavel ja Tiina Nõges.
  Sentinel-2 ja uued võimalused veekvaliteedi seires
 • Ele Vahtmäe, Tiit Kutser.
  Läänemere rannikuala sügavuse kaardistamine lennuvahendil paikneva
  Hyspex kaugseire sensoriga
 • Urmas Peterson, Jaan Liira. Eesti ja Euroopa järvede kaldaveetaimestiku,
  põhiliselt rannaroostike dünaamika Landsat-piltide aegreas
 • Andres Kuusk, Joel Kuusk, Mait Lang.
  Järvselja peegeldusetalon
Varem valminud ja kaugseirepäeval näidatavad stendiettekanded
 • Mait Lang, Ave Kodar, Tauri Arumäe.
  Metsa läbipaistvuse mõõtmine poolsfääripiltidelt
 • Mait Lang, Tõnu Lükk, Tauri Arumäe.
  Kaugseire kasutamine metsa takseerimisel ja metsakorralduses
 • Tauri Arumäe, Mait Lang.
  Aerolidari praktilise kasutamise näited
 • Joel Kuusk, Andres Kuusk.
  Automatiseeritud päikesekiirguse mõõtmised Järvseljal

 • Liis Sipelgas, Laura Siitam, Rivo Uiboupin, Age Arikas.
  Effect of vessel traffic and hydro- meteorological conditions on inter- annual variations in water quality near harbours as observed from MERIS imagery
 • Age Arikas, Liis Sipelgas, Rivo Uiboupin.
  Vertical profiles of light attenuation during upwelling and downwelling events in NW coast of Estonia Baltic Sea

 
Osalejate nimekiri

 EesnimiPerenimiAsutus
1AgeArikasTTÜ Meresüsteemide Instituut
2AinKallisTTÜ, KAUR
3AinarHärm
4AinarMaanusPRIA
5AiveLiibuskEesti Maaülikool
6AlekseiVaštšenkoKeskkonnaagentuur
7AlinaTšugai-Tsyrulnikova
8AllanSimsKeskkonnaagentuur
9AllarKukkPRIA
10AlliPauksonTartu Ülikool
11AndresKuuskTartu Observatoorium
12AndresOrulaSA Erametsakeskus
13AndrisSlavinskisTartu Observatoorium
14AnneMartinKAUR
15Anti GrunoMaaamet
16AntsVainMaa-amet
17AnuReinartTartu Observatoorium
18ArkadyTsyrulnikovTartu Ülikool
19AuliKuusesaarPRIA
20EdgarPrassTerrapro
21EdgarSepp
22ElarAsuküllTartu Observatoorium
23EleVahtmäeTartu Ülikool Eesti Mereinstituut
24ElinaKuusmaTartu Ülikool
25EppJuustKeskkonnaagentuur
26ErkkoGrünthalMaa-amet
27Eva-MariaTõnsonTO / HTG
28GunnarReinapuSA Erametsakeskus
29IlmarAnskoTartu Observatoorium
30IngerJalakasMaa-amet
31Jaak RohtsaluKeskkonnaagentuur
32JaanLiiraTartu Ülikool
33JaanPraksAalto Ülikool
34JelenaMaltsevaKeskkonnaagentuur
35JoelKuuskTO
36KaariLaanemäeTTÜ Meresüsteemide Instituut
37KadriBussovPuudub
38KadriJärveTartu Ülikool
39KadriAuväärtKAUR
40KaiRaudverePRIA
41KaireTomingTÜ Eesti Mereinstituut
42KairiRaabeTartu Observatoorium
43KalevKoppelTartu Observatoorium
44KarinKolloMaa-amet
45KaupoVoormansikTartu Observatoorium
46KERSTIVENNIKKaitseväe Ühendatud Õppeasutused
47KerstiKangroTartu Observatoorium
48KristiUudebergTartu Observatoorium
49KülliKangurEMÜ
50LeaHallikTO
51LiisSipelgasTTÜ
52Liisa-MaiNurkTartu Ülikool
53MaitMetsurMaa-amet
54MaitHendriksonSA Erametsakeskus
55MaitLangTartu Observatoorium
56MaretVeldreTartu Observatoorium
57Maria KolkTartu Ülikool
58Marie JohannaUniverTartu Ülikool
59MarionLiivandTartu Ülikool
60MarisVeeReach-U
61MartinLigiTartu Observatoorium
62MartinKõksEesti Maaülikool
63MartinJüssiCGI
64MartinSirkEesti Maaülikool
65NATALIAVERBENKOKeskkonnaagentuur
66PeepKirsimäeMaa-amet
67PeepKrusbergMaa-amet
68PeepUbaKVÜÕA
69PiiaPost
70ReeliHansenPRIA
71RiinaPärgKeskkonnaagentuur
72RivoPoltimäeTerraPro
73RomanBelovPRIA
74SiimRandveerPRIA
75SiljaPõldmaTartu Ülikool
76TanelVoormansikTartu Ülikool
77TanelTammTartu Ülikool
78TarmoTanilsoo-
79TarvoHiiemaaTerrapro
80TauriArumäeRMK / EMÜ
81TiiaLillemaaTartu Observatoorium
82TiitNilsonTartu Observatoorium
83TõnuOjaTartu Ülikool
84UrmasPetersonTartu Observatoorium
85ValentinaSagrisTÜ, geograafia osak
86ViktorVabsonTartu Observatoorium