Teadus

Tartu Observatooriumi põhitegevus on teadus- ja arendustegevus. Tartu Observatooriumi eesmärk on edendada oma tegevusega Eesti teadust astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia valdkondades ning osutada nimetatud valdkondade teadustööl põhinevaid teenuseid.

  • Astronoomia suund on unikaalne Eest teaduses. Seda suunda on Tartu Observatooriumis maailma tasemel järjepidevalt arendatud üle 200 aasta.
  • Kaugseire suunal on pikaajalised kogemused satelliidipiltide töötlemisel jne ...
  • Kosmosetehnoloogia on noorim ja kõige kiiremini arenev suund, mille teadlaste juhendamisel töötati välja ja saadeti 2013. aastal orbiidile Eesti esimene satelliit ESTCube-1, mis tegi Eestist kosmoseriigi.