Teadusprojektid

2016. aastal osaleb Tartu Observatoorium partnerina Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning Horisont 2020 projektides FORMIT, AHEAD ja MULTIPLY. Samuti täidavad meie teadlased Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) tellimust projekti FRM4SOCraames ning viivad ellu 16 Euroopa Regionaalarengu Fondi ning 13 Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatavat projekti.

Meie partnerid rahvusvahelises koostöös