Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) perioodi 2007-2013 projektid

ERF est, Euroopa Regionaalarengu Fond


Teadusprojektid


Teadusasutuste teadusaparatuuri kaasajastamise toetused

  • Tartu Observatooriumi teleskoobi tornide tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine ja juurdepääsetavuse suurendamine (JUP)   2011 - 2012   3.2.0902.11-0003
  • Tartu Observatooriumi infrastruktuuri arendusprojekt
    2008 - 2014   Infrastruktuuri kaasajastamise projekt    3.2.0201.10-0013

Teaduse rahvusvahelistumise projektid