INTERREG

Interreg EST-LAT logo.png

SpaceTEM

SpaceTEM on Interreg Eesti- läti koostööprogrammi projekt, mille eesmärgiks on arendada kosmosetehnoloogia sektori arengut Eestis ja Lätis läbi mitmete ühiste tegevuste. SpaceTEMi eesmärk on tuua kokku Eesti ja Läti tudengid, ettevõtjad, ülikoolid ja poliitika loojad, et ühiselt toetada kosmosetehnoloogia sektori arengut. Osalejad Eestist ja Lätist teevad projekti raames koostööd, et jõuda ühiste eesmärkideni ning jagada omavahel olulist informatsiooni, luua uusi kontakte ja tegevusi.

Juhtpartner: Tartu Ülikool Tartu observatoorium

Partnerid: Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus, Green and Smart Technology Cluster, Heliocentric Technologies Latvia, sTARTUp HUB Ltd (Garage48 HUB Tartu), Läti Ülikool, Ventspilsi Ülikool

Algus kuupäev: 2017-03-01
Lõpp kuupäev: 2019-12-31

Eelarve: 583 350 EUR
ERDF toetus: 495 847.50 EUR

Info projekti kohta Interreg Eesti-Läti programmi veebilehel: https://estlat.eu/en/estlat-results/spacetem.html

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.


 

TEST-4-SME logo

TEST-4-SME

TEST-4-SME on Interreg Läänemere regiooni koostööprojekt, mille eesmärgiks on luua testimislaborite võrgustik, mis pakub elektroonikaseadmeid tootvatele VKE-le katsetus- ja konsultatsioonivõimalusi toote nõuetele vastavuse tõendamisel selle varajases arendusfaasis.

Juhtpartner: Tartu Ülikool Tartu observatoorium

Partnerid: Riga Technical University (LT), University of Latvia (LT), Ventspils University College (LT), Applied Research Institute for Prospective Technologies (LV), Centria University of Applied Sciences Ltd (FI), Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (DE), JSC Modern E-Technologies (LV)

Algus: 2017-10-01
Lõpp: 2020-12-31

Eelarve: 1 775 300 €
ERDF toetus: 1 453 195 €

Info projekti kohta Interreg Läänemere koostööprogrammi kodulehel: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/test-4-sme-107.html#information

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.


 

BalticSatApps logo

BalticSatApps

BalticSatAppsi on Interreg Läänemere piirkonna projekt, mille eesmärk on kiirendada Maa seire satelliidiandmete laialdast kasutusele võtmist Läänemere piirkonnas, vastates ühiskondlikele väljakutsetele ja vajadustele ning kasutades arendajate kogukonda kui innovatsiooni eestvedajaid. Projekti tulemusena paraneb teadlikkus ja juurdepääs Copernicuse programmi poolt pakutavatele andmetele. Samuti stimuleeritakse nõudlust innovaatiliste lahenduste, ühiste loominguliste meetodite ja korduvkasutusega arenduste abil. Piirkondlikud teadus- ja tehnoloogiapargid toetavad projekti raames väikeettevõtteid tekkivatel EO turgudel, rakendades kohandatud kiirendusprogramme. Selles protsessis arendavad projektipartnerid oma võimekust EO sektori innovatsioonipotentsiaali vallapäästmiseks.

Algus kuupäev: 2017-10-01
Lõpp kuupäev: 2020-09-30

Projektis osalevad Turu Ülikool, Soome Meteoroloogia Instituut, Rootsi Riiklik Kosmoseamet, TÜ Tartu Observatoorium, Poola Geodeesia ja Kartograafia Instituut, Krakovi Tehnikaülikool, Turu Teaduspark, Tartu Teaduspark, Krakovi Teaduspark, MTÜ European-Russian InnoPartnership ja Peterburi Info ja Analüüsi Keskus.

Eelarve: 138 281 EUR
ERDF toetus:  117 539 EUR

Projekti veebileht: http://balticsatapps.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/balticsatapps/
I
nstagram: #balticsatapps