Stipendiumid


Tartu Observatooriumi nimelised stipendiumid

Tartu Observatoorium annab edukatele üliõpilastele välja kolme nimelist stipendiumi:

Kandideerijatel tulebesitada Tartu Observatooriumi direktori nimele järgmised dokumendid: põhjendusega avaldus, soovituskiri, diplom ja selle juurde kuuluv akadeemiline õiend, CV. Dokumendid esitada elektrooniliselt aadressil ulvi.nigol@to.ee.

Tartu Observatooriumi stipendiaadid 1997-2017

 


Ernst Julius Öpiku nimelise stipendiumi statuut

Kinnitatud Tartu Observatooriumi direktori poolt 07.09.2015

 1. Stipendium määratakse astronoomiat või sellega seotud eriala õppivale üliõpilasele stuudiumi kestel saavutatud tulemuste eest.
 2. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ning osalemine teadustöös.
 3. Tartu Observatoorium informeerib avalikkust E. J. Öpiku nimelise stipendiumi taotlemise võimalusest oma veebilehel.
 4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Observatooriumile 15. septembriks esitada avaldus, soovituskiri, õppeedukust ja teadustööd kinnitavad dokumendid.
 5. Tartu Observatooriumi teadusnõukogu moodustab stipendiumikomisjoni, kaasates vajadusel erialaeksperte.
 6. Komisjon esitab teadusnõukogule põhjendatud seisukoha kandidaatide kohta ja teeb ettepaneku stipendiumi määramiseks.
 7. Kandidaat esitab oma tegevust tutvustava lühiettekande Tartu Observatooriumi teadusnõukogu oktoobrikuisel koosolekul. Teadusnõukogu kinnitab stipendiumi saaja samal koosolekul.
 8. Stipendium makstakse ühekordselt Tartu Observatooriumi eelarvest ning selle suuruse määrab igal aastal Tartu Observatooriumi teadusnõukogu.
 9. Tartu Observatoorium teatab stipendiumi saajast avalikkusele oma veebilehel ja annab stipendiumi saamist kinnitava diplomi üle Tartu Observatooriumi teadusnõukogu oktoobrikuisel koosolekul.

Juhan Rossi nimelise stipendiumi statuut

Kinnitatud Tartu Observatooriumi direktori poolt 07.09.2015

 1. Stipendium määratakse keskkonnafüüsikat või sellega seotud eriala õppivale üliõpilasele stuudiumi kestel saavutatud tulemuste eest.
 2. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ning osalemine teadustöös.
 3. Tartu Observatoorium informeerib avalikkust J. Rossi nimelise stipendiumi taotlemise võimalusest oma veebilehel.
 4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Observatooriumile 15. septembriks esitada avaldus, soovituskiri, õppeedukust ja teadustööd kinnitavad dokumendid.
 5. Tartu Observatooriumi teadusnõukogu moodustab stipendiumikomisjoni, kaasates vajadusel erialaeksperte.
 6. Stipendiumikomisjon esitab teadusnõukogule põhjendatud seisukoha kandidaatide kohta ja teeb ettepaneku stipendiumi määramiseks.
 7. Kandidaat esitab oma tegevust tutvustava lühiettekande Tartu Observatooriumi teadusnõukogu oktoobrikuisel koosolekul. Teadusnõukogu kinnitab stipendiumi saaja samal koosolekul.
 8. Stipendium makstakse ühekordselt Tartu Observatooriumi eelarvest ning selle suuruse määrab igal aastal Tartu Observatooriumi teadusnõukogu.
 9. Tartu Observatoorium teatab stipendiumi saajast avalikkusele oma veebilehel ja annab stipendiumi saamist kinnitava diplomi üle Tartu Observatooriumi teadusnõukogu oktoobrikuisel koosolekul.

Charles Villmanni nimelise stipendiumi stauut

Kinnitatud Tartu Observatooriumi direktori poolt 07.09.2015.
 1. Stipendium määratakse kosmosetehnoloogiat või sellega seotud eriala õppivale üliõpilasele stuudiumi kestel saavutatud tulemuste eest.
 2. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ning osalemine teadustöös.
 3. Tartu Observatoorium informeerib avalikkust Ch. Villmanni nimelise stipendiumi taotlemise võimalusest oma veebilehel.
 4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Observatooriumile 15. septembriks esitada avaldus, soovituskiri, õppeedukust ja teadustööd kinnitavad dokumendid.
 5. Tartu Observatooriumi teadusnõukogu moodustab stipendiumikomisjoni, kaasates vajadusel erialaeksperte.
 6. Stipendiumikomisjon esitab teadusnõukogule põhjendatud seisukoha kandidaatide kohta ja teeb ettepaneku stipendiumi määramiseks.
 7. Kandidaat esitab oma tegevust tutvustava lühiettekande Tartu Observatooriumi teadusnõukogu oktoobrikuisel koosolekul. Teadusnõukogu kinnitab stipendiumi saaja samal koosolekul.
 8. Stipendium makstakse ühekordselt Tartu Observatooriumi eelarvest ning selle suuruse määrab igal aastal Tartu Observatooriumi teadusnõukogu.
 9. Tartu Observatoorium teatab stipendiumi saajast avalikkusele oma veebilehel ja annab stipendiumi saamist kinnitava diplomi üle Tartu Observatooriumi teadusnõukogu oktoobrikuisel koosolekul.

SpaceTEM suvepraktika Eestis või Lätis - see on sinu võimalus!

Kui Sind huvitab kosmosetehnoloogia, innovaatiline mõtlemine ja ettevõtlus ning oled pädev suhtlema inglise keeles, siis meil on sulle huvitav pakkumine! Alanud on taotluste esitamise periood suvise praktikakoha saamiseks Eesti ja Läti kosmosetehnoloogiaga tegelevatesse üksustesse.

Taotlus esita siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQe2YS739QgP8k6VK5GAajFLVwcugJZf1ftNzOgJVQw_SNuA/viewform

NB! Ära unusta saata CV'd ja motivatsioonikirja meiliiaadressile spacetem_internship@venta.lv

Taotluste esitamise tähtajaks on 14. mai 2017. Valitud praktikandid kuulutatakse välja mai keskel.
Praktikakohad on tasustatud, majutus ja reisikulud katab SpaceTEM.

SpaceTEM on uus EstLat'i projekt, mille eesmärgiks on kosmosetööstuse arendamine Eestis ja Lätis ühiste tegevuste abil. SpaceTEM'i eesmärgiks on Eesti ja Läti õpilaste, ettevõtjate, ülikoolide ja isegi poliitikute kosmosetehnoloogia alane ühendamine. Osalejad mõlemast riigist teevad koostööd, et täita lüngad teadmistes ning jagada ja ellu viia uusi ideid.


Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium


TÜ sihtasutus kuulutab välja konkursi Jaan Einasto rahvusvahelisele stipendiumile

Fondi eesmärk on edendada Eesti innovaatilist arengut: (1) toetades astronoomia ja kosmosetehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd Tartu Ülikooli, Tartu Observatooriumi ja teiste maailma ülikoolide ning teadusasutuste vahel, (2) toetades teadmiste populariseerimist noortes teadusliku maailmapildi kasvatamiseks.

Välja on kuulutatud üks 2000 euro suurune stipendium.

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:

 • elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab ülevaadet erialasest  ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitust,  planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid;
 • ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
 • ülevaade plaanitavast teadust populariseeritavast tegevusest;
 • valdkonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
 • TÜ doktorantidel ja teaduritel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja erialalist edukust, teadustöö aktuaalsust ja innovaatilisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.

Konkursi kuulutus

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)


Tartu Observatooriumi stipendiaadid 1997 - 2016

Aasta Ernst Julius Öpiku
nimeline stipendium
Juhan Rossi
nimeline stipendium
Charles Villmanni
nimeline stipendium
2017 Maarja Kruuse Ave Ansper Indrek Sünter
2016 Gutnar Leede Tauri Arumäe Janis Dalbins
2015 Boris Deshev Villem Voormansik Hendrik Ehrpais
2014 Kristiina Verro Anni Sisas Andris Slavinskis
2013 Olga Tihhonova Kairi Raabe, Tanel Voormansik Mihkel Pajusalu
2012 Rain Kipper Evelin Kangro Urmas Kvell
2011 Jaan Laur Martin Ligi  
2010 Tiit Sepp Margit Aun  
2009 Jaan Laur, Lauri Liivamägi Margit Prüssel  
2008 Elmo Tempel Kadri Kiis  
2007 Lauri Liivamägi Krista Alikas, Tõnis Kärdi  
2006 Tiina Liimets Julia Budenkova  
 2005 Elmo Tempel Joel Kuusk, Silver Lätt  
2004 Mari Burmeister    
2003 Tõnis Eenmäe, Taavi Tuvikene    
2002 Indrek Vurm, Anti Hirv    
2001 Helina Eerik    
2000 Antti Tamm    
1999 Gert Hütsi    
1998 Alar Puss    
1997 V.V.Pustõnski