Astronoomia


Kosmoloogia

Universumi üldiste omaduste uurimiseks on saabunud väga põnev ajajärk. Väga erinevate maapealsete ja kosmosesse viidud teleskoopide ning detektorite abil kogutakse kõrgekvaliteedilisi andmeid enneolematult suures mahus. Need andmed võimaldavad meil tegelda füüsika kõige fundamentaalsemate ja huvitavamate küsimustega: tumeaine ja tumeenergia olemus, varajase Universumi omadused ja struktuuride tekkimine Universumis erinevatel skaaladel, alates galaktikatest kuni suurimate teadaolevate moodustisteni - galaktikate superparvede ja filamentideni.


Galaktikate füüsika

Galaktikad on Universumi suurimad tervikobjektid. Nendes leiavad aset ühed kõige olulisemad protsessid Universumis: kosmilise aine ringlus gaasist tähtedeks ja tagasi ning selle käigus toimuv aine rikastumine erinevate keemiliste elementidega. Galaktikate füüsika töörühmas tegeleme nii lähedaste kui kaugete galaktikate struktuuri ja koostise uurimisega. Uurime sedagi, kuidas mõjutavad galaktikate kujunemist naabergalaktikad ning aine üldine jaotus galaktikate ümbruses.


Tähefüüsika

Tähed on nähtava Universumi peamised ehituskivid. Tähed toimivad termotuumareaktoritena, milles sünteesitakse kõik vesinikust ja heeliumist raskemad keemilised elemendid. Uuritakse üksik- ja kaksiktähti, nii vaatluslikult kui teoreetiliselt. Peamised uurimissuunad on massiivsete tähtede muutlikkus ja evolutsioon, tähtede ümbrised, kettad jm. aine väljavoolud, sümbiootilised ja neile sarnased kaksiktähed, ettevalmistused Gaia andmete töötluseks, täheatmosfääride mudelite ja sünteetiliste spektrite arvutused, relativistlik füüsika gammakiirguse sähvatuste allikates, astronoomiliste aegridade statistiline analüüs. 


Käsilolevad teaduspojektid astronoomia valdkonnas


Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA PECS) projektid

Eesti Teadusagentuuri projektid

ETF grandid ja ETAG personaalsed uurimistoetused

Euroopa Regionaalarengu Fondi projektid teadusaparatuuri ja taristu kaasajastamiseks

 • Tartu Observatooriumi teleskoobi tornide tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine ja juurdepääsetavuse suurendamine (JUP)   2011 - 2012   3.2.0902.11-0003

Olulisemad publikatsioonid astronoomia valdkonnas

Kosmoloogia

 1. Detecting filamentary pattern in the cosmic web: a catalogue of filaments for the SDSS
  Tempel, E.; Stoica, R. S.; Martínez, V. J.; et al. (2014)
 2. Angular fluctuations in the CXB: is Fe 6.4 keV line tomography of the large-scale structure feasible?
  Hütsi, G.; Gilfanov, M.; Sunyaev, R. (2012)
 3. Fermi 130 GeV gamma-ray excess and dark matter annihilation in sub-haloes and in the Galactic centre
  Tempel, E; Hektor, A.; Raidal, M. (2012)
 4. Groups and clusters of galaxies in the SDSS DR8. Value-added catalogues
  Tempel, E.; Tago, E.; Liivamägi, L. J. (2012)
 5. SDSS DR7 superclusters. The catalogues
  Liivamägi, L. J.; Tempel, E.; Saar, E. (2012)
 6. Multimodality in galaxy clusters from SDSS DR8: substructure and velocity distribution
  Einasto, M.; Vennik, J.; Nurmi, P.; et al. (2012) 
 7. Wavelet analysis of baryon acoustic structures in the galaxy distribution
  Arnalte-Mur, P.; Labatie, A.; Clerc, N.; et al. (2012)
 8. The Sloan Great Wall. Morphology and Galaxy Content
  Einasto, M.; Liivamägi, L. J.; Tempel, E.; et al. (2011)
 9. Planck early results. VIII. The all-sky early Sunyaev-Zeldovich cluster sample 
  Planck collaboration (2011)
 10. Towards understanding the structure of voids in the cosmic web
  Einasto, J.; Suhhonenko, I.; Hütsi, G.; et al. (2011)
 11. Power spectrum of the maxBCG sample: detection of acoustic oscillations using galaxy clusters
  Hütsi et al. (2010)
 12. Cross-calibrating X-ray detectors with clusters of galaxies: an IACHEC study
  Nevalainen, J.; David, L.; Guainazzi, M. (2010)

Galaktikate füüsika

Tähefüüsika


Õppetöö astronoomia suunal

 • LOFY.04.014, 3 EAP/ECP, Hüdrodünaamika I (B.S. Students) - Peeter Tenjes
 • LOFY.04.022, 3 EAP/ECP Füüsikaline kosmoloogia (B.S. Students) - Mirt Gramann
 • LOFY. 04.023, 3 EAP/ECP, Astronoomia (B.S. Students, algebra based) - Rain Kipper
 • LOFY.04.026, 6 EAP/ECP, Üldine astronoomia (B.S. Students, calculus based) - Peeter Tenjes
 • LOFY.01.010, 3 EAP/ECP, Globaalfüüsika (B.S. Students) - Mirt Gramann
 • LOFY.04.035, 6 EAP/ECP, Matemaatilise füüsika võrrandid (B.S. Students) - Tõnu Viik
 • LOFY.04.027, 12 EAP/ECP, Astrofüüsika seminar (B.S. and M.S. Students) - Rain Kipper
 • LOFY.04.058, 6 EAP/ECP Praktiline astronoomia (M.S. and PhD Students) - Tõnis Eenmäe, Tiina Liimets, Uno Veismann
 • LOFY.04.071, 6 EAP/ECP, Teoreetiline astrofüüsika (M.S. and PhD Students) - Tõnu Viik
 • LOFY.04.069, 3 EAP/ECP, Hüdrodünaamika II (M.S. and PhD Students) - Peeter Tenjes
 • LOFY.04.075, 3 EAP/ECP, Kõrge energia astrofüüsika (M.S. and PhD Students) - Jukka Nevalainen
 • LOFY.04.060, 6 EAP/ECP, Matematilise füüsika meetodid (M.S. and PhD Students) - Peeter Tenjes
 • LOFY.04.028, 6 EAP/ECP, Tähesüsteemide ja galaktikate füüsika (M.S. and PhD Students) - Peeter Tenjes
 • LOFY.04.072, 6 EAP/ECP, Kosmoloogia (M.S. and PhD Students) - Enn Saar