• Publikatsioonid
 • Õppetöö
 • Partnerid
 • Projektid
 • Radarkaugseire


  Võrtsjärv ja Rannu ümbrus RADARSAT-2 täispolarimeetrilisel radaripildil augustis 2013.
  Andmetöötlus: Tartu Observatooriumi Radarkaugseire töörühm 2014. Lähteandmed: MDA RADARSAT-2 2013.
  RADARSAT-2 Data and Products (C) MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. 2013 - All Rights Reserved. RADARSAT is an official trademark of the Canadian Space Agency

  Tartu Observatooriumi radarkaugseire töörühm arendab tehisava-radari (inglise keeles SAR – Synthetic Aperture Radar) rakendusi ning teeb vastavat uurimistööd.

  Tehisava-radar on uuritavate objektide struktuurile ja elektrilistele omadustele tundlik kaugseire instrument, millega tehakse mõõtmisi tavaliselt satelliidilt või lennukilt. Lisaks pikaajalisele luures kasutamisele on tehisava-radarid osutunud väga kasulikuks mitmetes tsiviilrakendustes: jääolude kaardistamisel, õlireostuste tuvastamisel, pinnaseniiskuse kaardistamisel ning maapinna kõrgusmudelite loomisel. Google Earthis kasutatav ülemaailmne kõrgusmudel on mõõdetud interferomeetrilise tehisava-radariga. 

  2014. - 2015. aastal arendab töörühm metoodikat rohumaade parameetrite mõõtmiseks ja niitmise tuvastamiseks polarimeetrilise ning interferomeetrilise tehisava-radariga, samuti  metsa biomassi kaardistamiseks interferomeetrilise tehisava-radariga. Varem oleme arendanud metoodikat metsa üleujutuste kaardistamiseks.

  2013. aasta sügisel võitis meie välja pakutud lahendus linnastumise kaardistamiseks Euroopa kaugseire rakenduste idee konkursil „Copernicus Masters“ Saksa Kosmosekeskuse Keskkonnakaitse auhinna

  Töörühm teeb tihedat koostööd Tartu Ülikooliga, meie juures saab teha bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid. Lisaks Tartu Ülikoolile oleme teinud koostööprojekte AS Regio, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi, Saksa Kosmosekeskuse (DLR), Euroopa Kosmoseagentuuri, Aalto Ülikooli ja Norra uurimisettevõttega Norut.

   

  Töörühma juht: Kaupo Voormansik, Phd 696 2571 kaupo.voormansik [at] to.ee