• Teadlased
 • Projektid
 • Andmed
 • Partnerid
 • Publikatsioonid
 • Õppetöö
 • Veekogude seire


  Ramses instrumendid välitöödel

  Looduskeskkondade keerukusest on tingitud uurimismeetodite mitmekesisus.  Kaugseire meetodite edasiarendamine hõlmab nii kaugseire füüsikaliste aluste uuringuid, satelliidimõõtmisi kui ka atmosfäärialuseid uuringuid õhu- ja veesõidukitel, samuti maapealseid väli- ja laborimõõtmisi. Kuigi kaugseires kasutatakse elektromagnetkiirguse kogu spektrit, on vee uuringutes kasutusel valdavalt spektri nähtav osa.

  Vee raamdirektiivi eesmärgiks on luua ühtne siseveekogude seisundi hindamise süsteem kogu Euroopa Liidus, et tagada veekogude kvaliteedi tõus. Tartu Observatoorium kogub selle tulemuse saavutamiseks regulaarselt välitööde andmeid Eesti järvedelt ja rannikumerest, koostöös välispartneritega ka teiste riikide vetest, et luua algoritme, mis oleks kasutatavad nii satelliitidelt kui õhu- ja veesõidukitelt saadava info töötlemiseks vajalikule kujule. 

  Veeseire töörühm on kaasatud mitmesse rahvusvahelisse projekti ning läbi aastate tõestanud ennast arvestatava partnerina üle maailma.

  Töörühma teadurid loevad erikursusi Tartu Ülikoolis ning juhendavad tudengite bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.