Kosmosetehnoloogia-, katse- ja kalibreerimislaborid

Tartu Observatooriumi laborikompleksi tegevused jagunevad kolme põhisuunda: kosmosetehnoloogia arendamine, seadmete katsetamine erinevates keskkonnatingimustes ja optilised mõõtmised.

Laborid koosnevad mitmest eritingimusi tagavast ruumist, mis võimaldavad läbi viia katseid elektrostaatiliste lahenduste eest kaitstud keskkonnas, ISO 14644-1 klass 8 puhasruumis ja elektromagnethäirete eest varjestatud kambris. Kõikides laborites toimib keskkonnatingimuste (õhutemperatuuri ja –niiskuse) automaatne kontrollsüsteem.

Tartu Observatoorium pakub laboriteenuseid kosmostehnoloogia arendamise, seadmete katsetamise ja optiliste mõõtmiste valdkonnas.  


ESTCube-1 kaamera

Kosmosetehnoloogia labor

Kosmosetehnoloogia labor pakub võimalusi mitmesuguste erinevate seadmete: elektroonikaskeemide, kontrollerite, raadiosaatjate ja - vastuvõtjate, kaamerate ning muude sarnaste vahendite projekteerimiseks, ehitamiseks ja katsetamiseks.


ESTCube-1

Kasutusel on mitmed kaasaegsed töövahendid – Altium Designer, Labview, jootejaamad ja mikroskoobid. Eesti esimene satelliit ESTCube-1,
mis 2013. aastal edukalt orbiidile jõudis, projekteeriti ja ehitati just selles laboris.

Koostöös mitmete ülikoolide ja uurimisasutustega suudab kosmosetehnoloogia labor järgnevate projektide käigus pakkuda ka tehnoloogia katsetamist maalähedasel orbiidil tiirlevate nanosatelliitide pardal. 

 


Antennisüsteem

 

Satelliitside maajaam

2013. aastal valmis spetsiaalselt satelliitidega sidepidamiseks mõeldud maajaam, mis koosneb kahest antennisüsteemist ja kaasaaegsetest tarkvaralistest raadiovastuvõtjatest. Antennisüsteemideks on 3 m läbimõõduga paraboolantenn ja Yagi-antennidest koosnev antennirühm 145 MHz ja 435 MHz lainealade jaoks. 


Paraboolantenn

Mõlemad antennisüsteemid toimivad arvuti juhtimisel automaatselt ja nende abil on võimalik võtta vastu raadiosignaale nii maalähedasel orbiidil tiirlevatelt satelliitidelt kui ka maast tunduvalt kaugemal asuvatelt objektidelt.

Maajaam on kasutusel Eesti tudengisatelliidilt ESTCube-1 saadetava telemeetria vastuvõtmiseks, lisaks sellele on maajaam kasutatav ka mitmesugustel hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel. Lähiajal on kavas maajaamale lisada ka saatevõimekus.

 


Järvselja peegeldusetalon

Katse- ja kalibreerimislaborid

Järvseljal asuv peegeldusetalon kuulub ülemaailmsesse võrgustikku ning selle abil kalibreeritakse sensoreid, mis paiknevad satelliitidel või lennumasinatel.

Katse- ja kalibreerimislaborites Tõraveres saab läbi viia katsetusi erinevates keskkonnatingimustes ning teha optilisi mõõtmisi. Termovaakum kamber, kajavaba ruum, optiline laud, vibratsioonistend,  kliimakapp jt laboriseadmed võimaldavad testida erinevat aparatuuri ja materjale temperatuuri, niiskuse, vibratsiooni jm tingimustes.