Teenused

Tartu Observatoorium pakub järgmisi teenuseid:

Katse- ja kalibreerimislaborite teenused

 • Testimine
 • Kalibreerimine
 • Kosmosetehnoloogia arendamine
 • Raadiosideteenus maajaamaga

Teadustööl põhinevad teenused

 • Teadustöö
 • Teadlaste ja teadmiste vahetus
 • Konsultatsioonid
 • Eksperthinnangud 
 • Õppetöö läbiviimine, teadustööde juhendamine
 • Teadustööde ja artiklite retsenseerimine
 • Tarkvara väljatöötamine

Külastuskeskuse teenused

 • Õpetajate ja spetsialistide täiendkoolitus
 • Kalendriarvutused kalendrite koostajatele
 • Ekskursioonid
 • Aktiivõppeprogrammid
 • Loengud
 • Avalikud vaatalusõhtud
 • Trükiste levitamine

Konverentsikeskuse teenused

 • Konverentsiruumid
 • Esitlustehnika
 • Konverentsiteenus