Laboriteenused

 Tartu Observatoorium pakub laboriteenuseid järgmistes valdkondades:

Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia-, katse- ja kalibreerimislaborid koosnevad mitmest eritingimusi tagavast ruumist, mis võimaldavad katsetusi elektrostaatiliste lahenduste eest kaitstud keskkonnas, puhasruumis (klass 8, ISO 14644-1) ja elektromagnethäirete eest varjestatud kambris. Kõikides laborites toimib keskkonnatingimuste (õhutemperatuuri ja –niiskuse) automaatne kontrollsüsteem.

Kontakt

Tartu Observatooriumi 
katse- ja kalibreerimislaborid

Observatooriumi 1, Tõravere, 
61602 Nõo vald, Tartumaa

Telefon: +372 696 2511
E-post: labs [a] to.ee


Seadmete katsetamine erinevates keskkonnatingimustes


Laborites on olemas vahendid, mis võimaldavad katsetada seadmete vastupidavust erinevatel keskkonnatingimustel (temperatuur ja niiskus), vibratsioon, termovaakum ja elektromagnetiline ühilduvus kajavabas ruumis.


Kliimakapp

Kliima

 • kliimakapp kasuliku ruumiga
  400 mm × 470 mm × 345 mm
 • õhutemperatuur (-40…+150) °C
 • õhuniiskus (30…90)%

 


Vibratsioonistend

Vibratsioon

 • siinusvibratsioon (5…4000) Hz
 • suurim kiirendus 720 m/s2, (73 g)
 • suurim jõud 1,5 kN
 • juhuslik vibratsioon (5…4000) Hz
 • suurim kiirendus 480 m/s2, (50 g)
 • suurim jõud 1 kN

Eeltoodud väärtused sõltuvad katsestendile asetatud koormusest.


Termovaakumkamber

Termovaakum

 • kambri kasulik maht 220 L
 • kambri sisemine diameeter 651 mm
 • kambri sisemine pikkus 650 mm
 • vähim rõhk kambris 5×10-7 hPa
 • temperatuur (-40…+250) °C

 

Šokitest laborites
Mehhaaniline sokk

Mehaaniline šokk

 • šoki kostespekter (SRS)
 • sagedusvahemik 1 Hz ... 10 kHz
 • kiirendus kuni 98 km/s2 (10 000 g)

 Elektromagnetiline ühilduvus


Tartu Observatooriumisse paigaldatud varjestatud kamber põhineb tööstuslikult toodetaval mudelil Frankonia Ultra Compact Chamber, mille kõikidele sisemistele seintele on paigaldatud ferriidist absorberid ning ühele otsaseinale veel lisaks ka hübriidabsorberid. Kamber sobib seadmete elektromagnetilise ühilduvuse eelkatsetusteks järgides standardi IEC/EN 61000-4-3 nõudeid. 


Kajavaba ruum

 • kambri kasuliku katseruumi mõõtmed 4 m × 3 m × 2,5 m
 • sagedusvahemik 30 MHz…18 GHz
 • mõõtekaugus katseobjektist 1 m
 • ühtlase välja mõõtmed 0,5 m x 0,5 mOptikaseadmete kalibreerimine ja iseloomustamine


Optiliste mõõtmiste labor asub puhasruumikeskkonnas. Mõõdetakse järgmisi omadusi ja suurusi.


Radiomeetriliste sensorite spektraalne tundlikkus

 • kiiritustihedus ja kirkus lainepikkuste vahemikus (340…1500) nm
 • tundlikkuse nurksõltuvus
 • sensori vaatevälja ühtlus
 • sensori konstruktsioonist tulenev hajuskiirguse mõju
 • temperatuurisõltuvus

 


Valgusallikate kalibreerimine ja iseloomustamine

 • spektraalne kiiritustihedus ja kirkus
  lainepikkuste vahemikus (340…1500) nm
 • optiline võimsus mõõtepiirkonnas 5 µW…100 mW
  lainepikkuste vahemikus (250…3000) nm

 

 


Materjalide iseloomustamine

 • peegelduvus ja läbilaskvus lainepikkuste vahemikus (340…1500) nm
 • vastupidavus ultravioletkiirgusele

 

 


Järvselja peegeldusetalon

Tugimõõtmised kaugseire seadmete kontrollimiseks

 • Paksude metsade ja Peipsi järve vahetus läheduses, Järvseljal
  asub 10 m x 10 m suurune peegeldusetalon, mida kasutatakse
  õhus ja kosmoses lendavate kaugseiresensorite kalibreerimiseks.

 

 

 


 

Kontakt

Tartu Observatooriumi 
katse- ja kalibreerimislaborid

Observatooriumi 1, Tõravere, 
61602 Nõo vald, Tartumaa

Telefon: +372 696 2511
E-post: labs [a] to.ee