Elulugu

Sünd. 16.11.1939 Suure-Jaanis Viljandimaal.

Lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli Füüsika-Matemaatikateaduskonna.

Kaitses 1968. a. füüsika-matemaatika kandidaadi kraadi Tartu Riiklikus Ülikoolis, väitekiri "Taimkatte kiirgusrezhiimi matemaatiline modelleerimine".

 

Kaitses 1991. a. geofüüsika doktori kraadi Tartu Ülikoolis, väitekiri "Kiirguslevi mittehomogeenses taimkattes".

Alates 1963. a. töötab Tartu Observatooriumis (varem TA Füüsika ja Astronoomia Instituut ja TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut), praegu vanemteadurina.

1992-1997 oli valitud Tartu Ülikooli Keskkonnafüüsika Instituudi biogeofüüsika professoriks.

Praegused loengukursused: taimkatte kaugseire (keskkonnafüüsika) ja metsade kaugseire (Eesti Põllumajandusülikooli metsanduse eriala).

Teadussuunad: keskkonnafüüsika, taimkatte optiline kaugseire, kiirguslevi taimkattes, taimeökoloogia ja produktiivsus, keskkonnatingimuste muutumine.