Superparvede ehitus mõjutab galaktikate ja galaktikaparvede omadusi

Maret Einasto | 11.08.2014

Oleme mitmes teadusuudises kirjeldanud Tartu Observatooriumi kosmoloogide töid, milles uuritakse seoseid galaktikate ning kosmilise võrgustiku omaduste vahel. Oleme leidnud, et galaktikate omadused sõltuvad nende suureskaalalise ümbruse omadustest. Suureskaalalist ümbruse all võime mõista nii galaktikaparvi, filamente kui ka galaktikate superparvi ning tühikuid.

Tartu kosmoloogid Maret Einasto juhtimisel näitasid varem (teadusuudis: Superparvede ja rikaste galaktikaparvede omadused on seotud), et erineva ehitusega superparvedes on rikaste galaktikaparvede omadused veidi erinevad.
ämblik-tüüpi morfoloogiaga superparvedes asuvate parvede korral on alamstruktuuride tõenäosus ning peagalaktika omakiirus suuremad kui filament-tüüpi superparvedes asuvatel parvedel. Seega on ka superparvede morfoloogia üheks teguriks, mis mõjutab neis paiknevate galaktikaparvede omadusi.


Joonisel on toodud galaktikate värvide, morfoloogiliste tüüpide, täheliste masside ja tähetekke kiiruste jaotused filament-tüüpi superparvedes (punased jooned), ämblik-tüüpi superparvedes (sinised jooned), ja võrdluseks nende galaktikate omaduste jaotused, mis superparvedesse ei kuulu (hallid jooned).

Selle töö jätkuna uuriti nüüd galaktikate omadusi eri tüüpi superparvedes. See töö näitas, et eri tüüpi superparvedes on ka galaktikapopulatsioonid ning vaesed galaktikagrupid mõnevõrra erinevad. Amblik-tüüpi superparvedes on suhteliselt rohkem siniseid, hilist tüüpi, aktiivse tähetekkega galaktikaid kui filament-tüüpi superparvedes. Ka ühesuguse rikkusega galaktikagruppide galaktiline koostis on eri tüüpi superparvedes erinev. Ootamatult leiti ka, et filemant-tüüpi superparvedes on galaktikagrupid dünaamiliselt aktiivsemad kui ämblik-tüüpi superparvedes. See tulemus saadi gruppide peagalaktikate omakiirusi analüüsides. Ootamatu on see tulemus sellepärast, et dünaamiliselt aktiivsemates galaktikagruppides peaks olema suhteliselt rohkem siniseid, aktiivse tähetekkega galaktikaid, aga superparvede galaktilise koostise uurimine näitas vastupidist. Pole ka selge, miks peaksid galaktikate teket ning evolutsiooni mõjutavad protsessid olema seotud lisaks galaktikate lähiümbrusele ka superparvede ehitusega, st. galaktikate suureskaalalise ümbrusega. Tartu kosmoloogid kavatsevad jätkata galaktikate omaduste seoste uurimist nende suureskaalalise ümbrusega, et neid probleeme selgitada. Kavatseme ka superparvede ehitust täpsemalt uurida, kasutades galaktikate filamentide andmeid.

Artikkel: SDSS superclusters: morphology and galaxy content