Kas täheteket parvegalaktikates mõjutab galaktikaparvede liitumine?

Maret Einasto | 11.08.2014

Universumi ehitust saab kirjeldada kui superparvede - tühikute võrgustikku, milles galaktikad on põhiliselt koondunud gruppidesse ja parvedesse, mida omavahel ühendavad galaktikate ahelad ehk filamendid. Praeguste kosmoloogiliste mudelite järgi on struktuurid Universumis kujunenud hierarhilise kuhjumise käigus, kus suured süsteemid tekivad ja arenevad väiksemate liitumisel. Sageli on rikastes galaktikaparvedes varasemate liitumiste märgiks alamstruktuuride olemasolu.


Erineva komponentide arvuga galaktikaparved. Eri värvid tähistavad erinevatesse komponentidesse kuuluvaid galaktikad. Suuremate ja tumedamate sümbolitega on kujutatud tähetekkega galaktikad.

Praegu on teada, et rikkad galaktikaparved koosnevad põhiliselt punastest, varast tüüpi galaktikatest, kus aktiivset täheteket ei toimu. Samas on rikastest galaktikaparvedest leitud ka aktiivse tähetekkega galaktikaid. See, kas galaktikagruppide liitumine mõjutab täheteket galaktikates, ei ole selge. Senine liituvate galaktikaparvede uurimine on andnud vastuolulisi tulemusi.

Aru saamaks, kas täheteket galaktikates parvede liitumine mõjutab, uurisid Seth A. Cohen, Ryan C. Hickox ja Gary A. Wegner USAst Dartmouthi Ülikoolist koos Maret Einasto ja Jaan Vennikuga tähetekkega galaktikaid liituvates galaktikaparvedes. Töös uuriti neid galatikaparvi, mille alamstruktuure Tartu kosmoloogid olid analüüsinud (Teadusuudis: Rikkad galaktikaparved on alles moodustumas). See on suurim parvevalim, mida niisuguses töös seni kasutatud.

Leiti, et alamstruktuuridega galaktikaparvedes on suhteliselt rohkem tähetekkega galaktikaid kui ühekomponendilistes, arvatavasti juba dünaamilises tasakaalus olevates galaktikaparvedes. Suurema komponentide arvuga galaktikaparvedes on ka tähetekkega galaktikaid suhteliselt rohkem. Enamasti paiknevad tähetekkega galaktikad parvede äärealadel. Leiti ka, et täheteke galaktikates ei ole seotud erinevustega nende tähelistes massides.

Neid tulemusi võib mitmeti tõlgendada. Üheks võimaluseks on see, et galaktikaparvede liitumine indutseerib täheteket galaktikates. Vastupidi, võib ka oletada, et mitmed gravitatsioonilised ja hüdrodünaamilised protsessid parvekeskkonnas suruvad täheteket galaktikates alla, seega liitumise tulemusena täheteke galaktikates hoopis väheneb. Selleks, et galaktikates toimuvate protsesside seostest parvede endi evolutsiooniga paremini aru saada, on kavas antud töö jätkuna uurida lähemalt ka galaktikate teisi omadusi liituvates parvedes (värvid, morfoloogilised tüübid jne).

Artikkel: Star Formation and Substructure in Galaxy Clusters