Nimeliste stipendiumite konkurss

Mare Ruusalepp | 22.08.2014

Tartu Observatooriumi teaduslik nõukogu kuulutas 18. augustil 2014 (protokoll nr. 6)  välja konkursi nimeliste stipendiumite taotlemiseks:

Kandideerijatel palume 15. septembriks 2014 esitada Tartu Observatooriumile järgmised dokumendid:

  1. Avaldus Tartu Observatooriumi direktori nimele,
  2. Haridudst tõendava dokumendi koopia,
  3. CV.


Stipendiumi taotleja(d) esineb(vad) lühiettekandega oma tegevusest Tartu Observatooriumi teadusnõukogu koosolekul, mis toimub 20. oktoobril 2014. Teadusnõukogu määrab samal koosolekul stipendiumi saaja(d).

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt aadressil mare@to.ee.