Norra ja Eesti kaitseväe juhatajad külastasid Tartu Observatooriumi

Tiia Lillemaa | 8.10.2014

Eestis kahepäevasel ametlikul visiidil viibiv Norra kaitseväe juhataja admiral Haakon Bruun-Hanssen külastas 7.oktoobril 2014 teel Balti Kaitsekolledžist Kuperjanovi jalaväepataljoni Tartu Observatooriumi Tõraveres. 

Kõrgeid külalisi võttis vastu Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart, kes tutvustas külalistele meie asutust.

Teadur Kaupo Voormansik andis ülevaate observatooriumi teadlaste kompetentsist radarkaugseire valdkonnas ning võimalustest militaar- ja tsiviilvaldkonna koostööks.

Kosmosetehnoloogia osakonna juhataja dr Mart Noorma kõneles eesti esimesest satelliidist ning toimivast koostööst Eesti kaitseväega tudengite ettevalmistamisel.

Juhtivinsener Viljo Allik näitas külalistele satelliidi maajaama, dr Mart Noorma mõõteseadmeid tornis ning dr Riho Vendt meie katse- ja kalibreerimislaborite võimalusi.

Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras ja admiral Haakon Bruun-Hanssen jätsid tänusõnad sooja ja väga huvitava vastuvõtu ning pilgu eest tulevikku observatooriumi külalisteraamatusse. Mõlema riigi kaitseväe juhatajad ning delegatsiooni liikmed said kingituseks kaasa äsja ilmunud raamatu "Tartu Observatoorium Tõraveres".


Vastuvõtuks valmis

Kaupo Voormansik kõnelemas observatooriumi teadustööst

Admiral Haakon Bruun-Hanssen tornis

Eesti ja Norra kaitseväe delegatsioon külastuskeskuses

Admiral Haakon Bruun-Hanssen laborites

Külalised koos vastuvõtjatega