Tõnu Viik valiti Eesti Loodusuurijate Seltsi auliikmeks

Tiia Lillemaa | 3.11.2014

30. oktoobril 2014 toimunud Eesti Loodusuurijate Seltsi üldkoosolekul valiti Tartu Observatooriumi vanemteadur Tõnu Viik seltsi 111. auliikmeks. 

Tõnu Viik

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmeks valitakse isikuid alates 50. eluaastast, kellel on erilisi teeneid loodusteaduste arendamisel või kes oma kauaaegse viljaka tegevusega Eesti Looduseuurijate Seltsis on osutanud sellele suuri teeneid. 

Tõnu Viik oli aastatel 2008-2014 Eesti Loodusuurijate Seltsi president. Ta on aastakümneid tutvustanud huvilistele loodusteaduslikke probleeme. Tema sulest on ilmunud palju teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid, samuti on ta esinenud aukartust äratava hulga ettekannetega, juhtinud ekskursioone ja ärgitanud noori teaduse teele. 2014. aastal ilmus kirjastuse Aasta Raamat väljaandel tema koostatud raamat „Tartu Observatoorium Tõraveres“. 

Eesti Loodusuurijate Seltsi presidentideks on erinevatel aegadel olnud sellised tuntud teadlased nagu Carl Eduard von Liphardt, Karl Ernst von Baer, Edmund August Russow, Nikolai Ivanovitš Kuznetsov, Johannes Piiper, Paul Kogermann, Theodor Lippmaa, Eerik Kumari, Hans Trass, Erast Parmasto.

Tartu Observatooriumi teadlastest on seltsi auliikmeks valitud veel akadeemik Jaan Einasto.

Eesti Looduseuurijate Selts asutati 10. oktoobril 1853. Seltsi asutajaliikmed, kes olid suures osas toonase Tartu Ülikooli õppejõud, seadsid oma põhiülesandeks Liivimaa ja lähialade looduse teadusliku uurimise ja kirjeldamise. Baltimaade vanima järjepidevalt tegutsenud teadusliku seltsi põhiülesanne on tänapäevalgi jäänud samaks - teaduslikult uurida, kirjeldada ning oma tegevusega aidata kaitsta Eesti loodust.

Eesti Looduseuurijate Selts loob ja arendab teadusalaseid sidemeid, toetab loodusteaduslikke uurimistöid ning korraldab mitmesuguseid üritusi - ekspeditsioone, ekskursioone, konverentse, nõupidamisi, teaduslikke ja populaarteaduslikke ettekandekoosolekuid, näitusi.

Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed ja usaldusmehed. Tegevliikmeks saab kõrgharidusega isik, kes tegutseb aktiivselt loodusteaduste alal, esitab oma töö tulemusi teaduslike ettekannetena, avaldab trükis teaduslikke töid või aitab oma tegevusega oluliselt kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi ülesannete täitmisele. Eluaegseks liikmeks võib saada see, kes tasub parajasti kehtiva liikmemaksu kolmekümnekordses väärtuses või on olnud tegevliige 50 aasta .Eesti Looduseuurijate Seltsi usaldusmeheks võib olla vanusepiiranguta loodusehuviline, kes aitab kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi põhitegevusele.