Keskkonnaminister tutvus Tartu Observatooriumiga

Tiia Lillemaa | 3.02.2015

3. veebruaril 2015 külastas keskkonnaminister Mati Raidma Tartu Observatooriumi Tõraveres, et tutvuda Tartu Observatooriumi teadlaste olulise panusega Eesti majanduse säästvasse arengusse. 

Keskkonnaminister kohtus teadlastega, et paremini mõista, kuidas Tartu Observatooriumi teadlased töötavad Eesti hüvanguks. Kosmostehnoloogia osakonna juhataja Mart Noorma tutvustas kohtumisel observatooriumi uurimissuundi. Vanemteadur  Urmas Peterson andis ülevaate teadlaste tööst Eesti keskkonnaseire programmides. Eesti esindaja Euroopa kaugseire programmis Copernicus teadur Kaupo Voormansik tutvustas kaugseire andmete kasutamise võimalusi ja riigi rolli selle valdkonna koordineerimisel.

Vanemteadur Joel Kuusk tõi välja Tartu Observatooriumi teadlaste teedrajavad kogemused maastike seires. Ta tõdes, et satelliidipildid on dokumendid, mis fikseerivad hetkeolukorra, kuid kiirguslevi taimkattes on paljudel juhtudel alusteadmiseks, millel põhineb satelliidi piltide info interpreteerimine, juhtides külaliste tähelepanu sellele, et erinevaid rakendusi ei ole võimalik välja töötada, kui puuduvad baasteadmised, või neid ei kasutata.

Külastuskeskuse projektijuht Heli Lätt andis ülevaate õpilaste keskkonnateadlikkust tõstvatest uuenduslikest aktiivõppeprogrammidest Tartu Observatooriumis, mis aitavad lastel paremini mõista teadmiste omandamise vajalikkust ning kooliprogrammis õpetatavate loodusainete omavahelisi seoseid. Labori juhataja Riho Vendt ja juhtivinsener Viljo Allik tutvustasid ministrile Tartu Observatooriumi kaasaegsete laborite võimalusi koostööks ettevõtete ja teiste teadusasutustega.

Ministri hinnangul on täna riigi- ja teadusasutustel oluline üle rääkida  poolte vajaduste ning panustamise võimalused kaugseire ning kosmose valdkonnas, kus oma koht on nii baasteadmistel, uuringutel kui ka rakendustel.

„Küllaltki suur väljakutse on leida ühine keel akadeemilise kogukonna ja riigiasutuste vahel, et mõlemad osapooled ka riigi ees seisvatele ülesannetele ja probleemidele kaasaegseid lahendusvõimalusi otsides teineteisest ühtmoodi aru saaksid. Arvan, et meie koostööd saab tõhusamaks muuta ka ametnike teadmiste laiendamisse panustades. See annab võimaluse paremini mõista kaugseire ja kosmostehnoloogia tänapäevast taset ning võimalusi Eestis ja Euroopas. Samuti aru saada, kuidas seda Eesti riigi ja majanduse arengu heaks kõige paremini ära kasutada. Siin saavad teadusasutused riiki toetada,“ arendas minister edasi mõtet võimalikest koostöö valdkondadest. Kohtumine lõppes aruteluga mõlemale poolele huvi pakkuvate koostöövõimaluste üle.

Tartu Observatoorium on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav riigi teadusasutus. Tartu Observatooriumi missioon Eesti kosmosekeskusena on realiseerida tipptasemel teaduse saavutused Eesti arengu huvides.

Tartu Observatooriumi põhitegevus on teadus- ja arendustegevus, mis edendab teadust astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia valdkondades. Osutame nimetatud valdkondade teadustööl põhinevaid teenuseid, oleme tunnustatud partner rahvusvahelises teadustöös ja tehnoloogia arenduses, koolitame noorteadlasi, toetame ettevõtlikkust ja avardame loodusteaduslikku maailmavaadet, et kaasa aidata ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamisele.