Tartu Observatooriumi praktikant Sinai Mwagomba kaitses magistritööd

Tiia Lillemaa | 30.12.2014

19. detsembril 2014 kaitses Tartu Observatooriumi praktikant ja Tartu Ülikooli rakendusliku mõõteteaduse õppekava tudeng Sinai Mwagomba magistritöö "Meetod kosmosetehnoloogia seadmete katsetamiseks temperatuurikeskkonnas – väljatöötamine ja valideerimine" ning lõpetas magistriõpingud cum laude. Sinai magistritööd juhendas Tartu Observatooriumi teadur PhD Riho Vendt.

Sinai Mwagomba

Magistritöö eesmärgiks oli Tartu Observatooriumi jaoks sobiva meetodi välja töötamine kosmosetehnoloogia seadmete katsetamiseks temperatuurikeskkonnas, meetodi valideerimine ning mõõtemääramatuse allikate hindamine. Kaitsmine läks väga hästi - Sinai vastas enesekindlalt kõigile oponendi ja auditooriumi küsimustele. Kaitsmiskomisjon andis tööle kõrgeima hinde "A".

Tartu Observatooriumi ja Tartu Ülikooli koostöös on tudengite poolt läbi viidud mitmeid teisigi uurimistöid, mis on pälvinud viimasel ajal meedia tähelepanu seoses tudengisatelliidi EstCube-1 orbiidile viimisega.

Maa ümber tiirlevate satelliitide jaoks on temperatuuritingimused ekstreemsed, sest temperatuur võib kõikuda vahemikus (-100…+100) °C, sõltuvalt sellest, kas satelliit asub parasjagu päikesekiirguse käes või Maa varjus. Seega on välja arendatud meetodi peamiseks rakendusalaks kosmosetehnoloogia testimine enne selle orbiidile viimist.

Samas on katsetamine kontrollitud temperatuurikeskkonnas oluline ka paljudes teistes valdkondades, näiteks biokeemias, molekulaarbioloogias ja materjaliteaduses.

Allikas: http://www.ut.ee/ams/sinai-mwagomba-successfully-defended-his-masters-thesis/