Uus satelliit pakub paremaid võimalusi põllumajanduse ja metsanduse kaugseireks

Anu Reinart | 24.06.2015

Euroopa Liidu algatud globaalne programm Copernicus aitab üha paremini mõista looduskeskkonda, jälgida põllumaade ning metsade seisukorda, reageerida looduskatastroofidele ja tagada turvalisust. Jaanilaupäeval kell 04:52 Eesti  aja järgi jõudis edukalt orbiidile järgmine Sentinelide seeria satelliitidest.

Sentinel-2.jpg
Sentinel-2

Sentinel-2 jälgib Maad nii nähtavas kui infrapuna valguses ning täiustab sellega Sentinel-1 radarandmeid. Sentinel-2 tulemusi on võimalik kasutada väga mitmel otstarbel: põllumajanduslikus seires (saagikuse hindamine, põllukultuuride tervise ja pindalade seire), toiduga kindlustatuse seires, reageerimisel katastroofidele (kiired ülevaated katastroofi ulatusest, esmase humanitaarabi planeerimine), metsade seisundi seires, säästvas linnaplaneerimises, bioloogilise mitmekesisuse ja elupaikade seires.

Sentinel-2 on põhiline panus Copernicus programmi maapinna teenuse infovoogu  ning annab värske pildi maakattest ning muutustest ökosüsteemides. Samuti panustab satelliit ka Copernicuse turvalisuse ja kliimateenuste arendamisse.

Eesti kaugseire teadlased on seda starti väga oodanud, sest pooleli on näiteks FP7 GLaSS projekt, milles on plaanitud uurida Sentinel-2 piltide kasutamist järvede seireks, samuti loodetakse luua sünergiat Sentinel-1 radarpiltidele põllumajandulike rakenduste,  rohumaade niitmise tuvastamise ja metsade biomassi hindamiseks. 

Copernicus programmi raames kogutud andmestik on kasutajatele tasuta kättesaadav, võimaldades innovaatiliste teenuste väljaarendamist teadlaste ja ettevõtete koostööna ning uute, kaugseire teenuseid pakkuvate ettevõtete tekkimist. Copernicus programmi raames toimetatakse orbiidile kokku üle 20 satelliidi, mis annavad kõige laiaulatuslikuma pildi keskkonna jälgimise ja turvalisuse rakenduste jaoks maailmas. 

Viited