Teadusmalev 2015 Tõraveres

Tiia Lillemaa | 25.05.2015

Tartu Observatoorium korraldab koostöös Tartu Ülikooliga ka sel suvel Tõraveres Teadusmaleva. Tänavu rahastab osalejate stipendiume Tartu Hansa Rotary (THR) klubi noorte arengu fond. 

Karl Reinkubjas
Karl Reinkubjas
Saatesarja Rakett 69 võitja, Teadusmaleva vanem

Teadusmaleva eesmärgiks on anda reaalainetes andekatele noortele võimalus oma teadmisi ja oskusi proovile panna, töötades kuni kaks kuud Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonnas. Sel aastal andis Tartu Hansa Rotary klubi noorte arengu fond välja 5 stipendiumit noorte osalemiseks Teadusmalevas.

Stipendiumikonkursile laekus kokku 21 taotlust. Taotlusi hindas komisjon koosseisus Anu Reinart (Tartu Observatooriumi direktor, THR klubi liige), Viire Sepp (Tartu Ülikooli teaduskooli juhataja, THR klubi liige) ja Mart Noorma (Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan).

Hindamisel võeti arvesse kandideerijate senist aktiivsust, tulemuslikkust ning motivatsiooni. Kõik esitatud taotlused olid väga hästi koostatud ning kandideerijate motivatsioon ja senine tegevus eeskujulikul tasemel.

Komisjoni soovituse põhjal otsustas Tartu Hansa Rotary noorte arengu fond määrata stipendiumid järgmistele taotlejatele: Eva-Maria Tõnson, Markus Rene Pae, Kelli Randmäe, Gregor Eesmaa ja Carel Kuusk. Teadusmaleva vanemaks valiti saatesarja Rakett 69 tänavuse hooaja võitja Karl Reinkubjas, kellele määrati samuti THR stipendium.

Võttes arvesse kandideerijate ühtlaselt kõrget taset otsustas Tartu Observatoorium lisaks THR stipendiumile rahastada veel nelja noore osalust Teadusmalevas. Valituteks osutusid Karina Sein, Daniil Lepkin, Anni Kasikov ja Eigo Varemäe.

Õnnitleme konkursi võitjaid ja täname kõiki konkursil osalenuid ning julgustame teid ka edaspidi ettesattuvatest võimalustest julgelt kinni haarama!

Tartu Hansa Rotary klubi logo
Tartu Ülikooli logo