Eesti geofüüsika konverentsiga tähistati Tõraveres Metobs-i 150. aastapäeva

Tiia Lillemaa | 3.12.2015

2. ja 3. detsembril 2015 tähistasid Eesti meteoroloogid, klimatoloogid, hüdroloogid, merefüüsikud ning geofüüsikudkonverentsiga 150 aasta möödumist regulaarsete ilmamõõtmistealgusest Eestis ning võtsid kokku Metobs 150 sündmuste aastat.

METOBS 150 2015 Eesti geofüüsika konverents

1865. aasta 2. detsembril alustas Tartu ülikooli füüsikakateedri juhataja Arthur Joachim von Oettingen oma majas meteoroloogilisi vaatlusi. Sellega pani ta aluse pidevale vaatluste reale Tartus, mis kestab tänapäevani. Peale standardsete põhivaatluste tehti algusest peale spetsiaalseid mõõtmisi ja uurimisi. Seepärast peetakse mainitud kuupäeva Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi loomise kuupäevaks.

Aastatel 1925-1940 oli TÜ Ilmade Observatoorium Eesti Vabariigi hüdrometeoroloogia keskasutus, kust hallati jaamade võrku, koostati ilmaprognoos ning tehti rahvusvahelisel tasemel ilmastiku ja kliimauuringuid.

Metobsist on välja kasvanud kõik Eesti olulisemad meteoroloogia, klimatoloogia ja hüdroloogiaga tegelevad asutused: Riigi Ilmateenistus tegeleb operatiivmeteoroloogiaga, teadustöö toimub põhiliselt TÜ füüsikainstituudi atmosfäärifüüsika ning keskkonnafüüsika laboreis ning ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia osakonnas, Tartu Observatooriumis. Kuid Metobs ja Tähetorn olid ka see baas, millelt 1. jaanuaril 1947 alustas tööd ENSV TA Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut, mis tänaseks on tagasi jõudnud ülikooli.

2. detsembril 2015 toimus Tartus Tiigi Seltsimajas ajalookonverents METOBS 150, uue postmargi esitlus, jalutuskäik METOBS-iga seotud paikades Tartus ning pidulik õhtusöök Tartu Ülikooli kohvikus.

3. detsembril 2015 toimus Tõraveres Tartu Observatooriumi saalis Eesti geofüüsika konverents, mis tõi kokku Eesti ilmateadlased, kes on jätkanud ilmavaatlusi tänaseni. Konverentsil esitati terve rida uurimusliku iseloomuga ettekandeid meteoroloogiast, klimatoloogiast, hüdroloogiast, atmosfääri- ja merefüüsikast ning sai kuulda värskeid teadusuudiseid Maa sfääre täppisteaduslikult uurivatelt teadlastelt.

Metobs 150 sündmuste käigus uuendati kindlasti kontakte eespoolnimetatud teadusharude esindajate vahel, anti ülevaade nende teaduste hetkeseisust ning aktuaalsetest probleemidest Eestis ning noortele uurijatele avanes võimalus oma teadustulemuste tutvustamiseks. 

Lisainfo: http://metobs150.to.ee/